23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 040-116927
Offentliggjort
24.02.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

Indgåelse af lejeaftale med købsoption - CASC system

(24.02.2023)
Epsilon Systems Solutions Inc.
500 Woodlake Circle, Suite E
VA 23320 Chesapeake

Profylaksebekendtgørelse om lejeaftale med købsoption


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Christiansen
E-mail: fmi-sd-aam07@mil.dk
Telefon: +45 72814226
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse om lejeaftale med købsoption

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af lejeaftale med købsoption om levering af Compact Aircraft Support Cart (CASC)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er ikke tale om gennemførelse af et udbud men derimod en direkte tildeling i henhold til Udbudslovens § 80 stk. 3 nr. 2, samt § 80 stk. 4.. Se endvidere afsnit IV 1.1) pkt. 3 "Forklaring".

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI ønsker at indgå en direkte tildeling af en 12-måneders lejekontrakt med Epsilon Systems angående leje af op til to Compact Aircraft Support Cart (CASC). Kontrakten skal indeholde en option vedr. forlængelse af varighed i 12 måneder samt en option vedr. kontrakt om køb af op til to CASC efter endt lejeperiode, til en samlet værdi mellem ca. 4,7 mio. – 9,4 mio. DKK. Lejekontrakten tjener dels til umiddelbar opfyldelse af det operative behov, dels til afprøvning af CASC inden option om kontrakt udnyttes praktisk. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Epsilon Systems på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette skyldes at kravet om mobilitet kun kan opfyldes af den bestemte CASC enhed fra Leverandøren. Mobiliteten er essentiel, da enheden bl.a. skal anvendes til start af EH101 på hospitalstage. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indgåelse af lejeaftale med købsoption - CASC system

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/02/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Epsilon Systems Solutions Inc.
Postadresse: 500 Woodlake Circle, Suite E
By: Chesapeake
NUTS-kode: US United States
Postnummer: VA 23320
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 9 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2023

Send til en kollega

0.047