23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 068-202091
Offentliggjort
05.04.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DSB

Vindere

(28.04.2023)
Patentes Talgo S.L
Paseo del Tren Talgo, n 2
28290 Las Matas

Cab cars


DSB

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25050053
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2360
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Trojahn Kølle
E-mail: mtk@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Cab cars

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34600000 Lokomotiver og motorvogne samt rullende materiel og tilhørende dele
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 169-385699 udbød DSB en kontrakt om passagervogne til international trafik efter reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kontrakten blev indgået med Patentes Talgo S.L. den 21. februar 2020. DSB oplyser med denne bekendtgørelsen, at man agter at indgå aftale om ændring af kontrakten, jf. næremer herom i punkt II.2.4 og punkt IV.1.1).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34630000 Dele til lokomotiver, vogne eller andet rullende materiel til jernbaner eller sporveje; udstyr til jernbanetrafikregulering
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ændringen skyldes primært en mangel på materiel, der navnlig er en følge af kraftig stigning i international trafik, en generel mangel på materiel og anticiperede risici som følge af den aldrende flåde samt den udmeldte forsinkelse af IC5-projektet. Ændringen har således til formål at imødegå denne mangel på materiel. Ændringen består i, at der indkøbes 16 Cab Cars (styrevogne), der skal anvendes sammen med de indkøbte vognformationer til international trafik, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Hensigten var, at vognformationerne skulle trækkes af et lokomotiv i hver ende. Hvert lokomotiv skulle kobles til en End Car, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Ved anvendelsen af Cab Car kan denne erstatte en End Car og et lokomotiv i denne ende af vognformationen. Cab Cars giver dermed mulighed for at udnytte 16 indkøbte lokomotiver til at fordoble flåden i stedet.

Indkøbet af 16 cab cars inkluderer design, produktion, test, kommissionering og homologering.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Som det fremgår af pkt. II.2.4, har kontrakten været genstand for udbud. DSB anser det ikke for nødvendigt at gennemføre en ny udbudsprocedure i forbindelse med ændringerne af kontrakten, idet ændringerne ikke er væsentlige, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra e, som defineret i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 4, da 1) ændringerne ikke indfører betingelser, der, hvis de havde været en del af den oprindelige udbudsprocedure, ville have givet mulighed for at give andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang; 2) ændringerne ikke ville have medført, at DSB ville have accepteret et andet tilbud end det oprindeligt accepterede; 3) ændringerne ikke ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren; 4) ændringerne ikke ændrer kontraktens økonomiske balance til leverandørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for; og 5) ændringerne ikke udvider kontraktens eller rammeaftalens anvendelsesområde betydeligt.

Endvidere anser DSB, at behovet for ændringen er opstået som følge af omstændigheder, som DSB ikke kunne forudse på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, idet ændringen skyldes en kraftig efterspørgsel på billetter til international togtrafik, der ikke er set før og er helt usædvanlig, at der er en generel mangel på materiel og anticiperede risici som følge af den aldrende flåde samt den udmeldte forsinkelse af IC5-projektet. Aftalen om ændring kan også af denne årsag indgås uden udbud i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra c, idet ændringen i øvrigt ikke ændrer aftalens overordnede karakter.

Ydermere gælder det, at Cab Cars til vognformationen kun kan leveres af Patentes Talgo S.L grundet manglende konkurrence af tekniske årsager, idet integrationen af Cab Car i togformationen er meget kompleks, og at det vil svare til en objektiv umulighed, at andre leverandører vil skulle levere en Cab Car, der kan fungere sammen med den indkøbte togformation, grundet både betydelig risiko og væsentligt forøgede omkostninger og tid. Ændringen kan også af denne årsag indgås uden udbud i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, stk. 1, litra c.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Patentes Talgo S.L
CVR-nummer: B-84528553
Postadresse: Paseo del Tren Talgo, n 2
By: Las Matas
NUTS-kode: ES España
Postnummer: 28290
Land: Spanien
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over, at DSB har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor DSB har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at DSB har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DSB om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage (regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende), som er fastsat i lovens § 4, stk.1, nr. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2023

Send til en kollega

0.078