23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 102-321190
Offentliggjort
30.05.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

CTR I/S

CTR FVC - 100MW elkedel - HSP og trace


CTR I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CTR I/S
CVR-nummer: 74132111
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Kristiansen
E-mail: morten@ingenioerhuse.dk
Telefon: +45 51779525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ctr.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ctr.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/31267270-cc68-488b-9c15-971c1045bd09/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/31267270-cc68-488b-9c15-971c1045bd09/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/31267270-cc68-488b-9c15-971c1045bd09/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

CTR FVC - 100MW elkedel - HSP og trace

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Energinets transformerstation, LIN, Finsensvej 74A, 2000 Frederiksberg, til Frederiksberg Forsynings bygning på Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. Dette indebærer; tegninger, settings, beskyttelse, kabler, transformer, fundament for transformer, relæer, 10kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelsesrelæer, samt indkøb af disse, altså alt fra start til slut af projekt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31311000 Nettilslutninger
31342000 Kabelforbindelser, isolerede
31321300 Højspændingskabler
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
31170000 Transformatorer
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Energinets transformerstation, LIN, Finsensvej 74A, 2000 Frederiksberg, til Frederiksberg Forsynings bygning på Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. Dette indebærer; tegninger, settings, beskyttelse, kabler, transformer, fundament for transformer, relæer, 10kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelsesrelæer, samt indkøb af disse, altså alt fra start til slut af projekt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 14/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Virksomheden skal være registreret i CVR eller i et tilsvarende register i det land virksomheden er hjemmehørende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal fremsendes omsætningstal for virksomheden for de seneste 4 års regnskaber, som oplysning om virksomhedens egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en samlet årlig omsætning på mindst 10 millioner DKK på relevant arbejde i forhold til dette udbud og over et gennemsnit de seneste 4 år, samt en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Virksomheden skal fremsende 5 stk. referencer (inden for de seneste 3 år) som demonstrerer ansøgers erfaring med følgende:

o lignende gravearbejder på tracéer i storbyområder

o lignende kabelarbejder (montage og lignende)

o lignende kabeltrækarbejder

o opsætning, installation og indkøb af lignende transformer

o opstilling af 10 kV anlæg

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er påkrævet at virksomheden har erfaring fra tilsvarende arbejder/leverance.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ved mere end 5 ansøgere udvælger ordregiver 5 ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud.

Begrænsningen af antallet af ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2023

Send til en kollega

0.048