23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 176-551771
Offentliggjort
13.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Banedanmark

Udbud af manuelt sporvedligehold


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Anker Storr
E-mail: XCASR@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379011&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379011&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af manuelt sporvedligehold

Sagsnr.: 2023-8493
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Københavns S-Bane, Fjernbane Øst samt Sydjylland og Fyn. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tildeling sker på baggrund af, hvordan Banedanmark samlet set opnår den laveste pris for de tre delaftaler.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af manuelt sporvedligehold, S-Bane

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Københavns S-Bane. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvem af ansøgerne som har indsendt de mest relevante referencer, jf. pkt. 4.6.1, i forhold til de udbudte ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

Ved vurderingen af referencernes relevans, vil Banedanmark lægge vægt på referencernes omfang, i særdeles de under referencerne udførte ydelser.

Referencernes vil ligeledes blive vægtet efter udførelsestidspunktet. Jo nyere end reference er, jo mere værdi vil den blive tillagt i forbindelse med udvælgelsen kombineret med selve opgaven.

Banedanmark vil prækvalificere op til 5 ansøgere og opfordre dem til at afgive tilbud på alle 3 delaftaler. Det vil således være en samlet prækvalifikation.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark står overfor en periode med stor usikkerhed over antallet af interne ressourcer i forbindelse med udførelse af manuelt sporvedligehold, der kan derfor være behov for et større træk end estimeret.

Det maksimale træk på rammeaftalen udgør 25 % over den estimerede værdi baseret på de afgivne tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af manuelt sporvedligehold, Sydjylland og Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Sydjylland og Fyn. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 122 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvem af ansøgerne som har indsendt de mest relevante referencer, jf. pkt. 4.6.1, i forhold til de udbudte ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

Ved vurderingen af referencernes relevans, vil Banedanmark lægge vægt på referencernes omfang, i særdeles de under referencerne udførte ydelser.

Referencernes vil ligeledes blive vægtet efter udførelsestidspunktet. Jo nyere end reference er, jo mere værdi vil den blive tillagt i forbindelse med udvælgelsen kombineret med selve opgaven.

Banedanmark vil prækvalificere op til 5 ansøgere og opfordre dem til at afgive tilbud på alle 3 delaftaler. Det vil således være en samlet prækvalifikation.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark står overfor en periode med stor usikkerhed over antallet af interne ressourcer i forbindelse med udførelse af manuelt sporvedligehold, der kan derfor være behov for et større træk end estimeret.

Det maksimale træk på rammeaftalen udgør 25 % over den estimerede værdi baseret på de afgivne tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af manuelt sporvedligehold, Fjernbane Øst

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter vedligeholdelsesopgaver af jernbanesporet for Fjernbane Øst. Ydelserne omfatter blandt andet tilstandsopgaver, normopgaver, fejlretning, sporteknik, lodsarbejde, rangerarbejde, SR og OR-ydelser samt akut beredskab.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges op til 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvem af ansøgerne som har indsendt de mest relevante referencer, jf. pkt. 4.6.1, i forhold til de udbudte ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

Ved vurderingen af referencernes relevans, vil Banedanmark lægge vægt på referencernes omfang, i særdeles de under referencerne udførte ydelser.

Referencernes vil ligeledes blive vægtet efter udførelsestidspunktet. Jo nyere end reference er, jo mere værdi vil den blive tillagt i forbindelse med udvælgelsen kombineret med selve opgaven.

Banedanmark vil prækvalificere op til 5 ansøgere og opfordre dem til at afgive tilbud på alle 3 delaftaler. Det vil således være en samlet prækvalifikation.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det forventes, at Banedanmark i kontraktperioden får driftsansvaret for TIB 12, som for nuværende henhører under Sund & Bælt A/S. Der er således en option for Banedanmark om at omfatte TIB 12 under rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Banedanmark står overfor en periode med stor usikkerhed over antallet af interne ressourcer i forbindelse med udførelse af manuelt sporvedligehold, der kan derfor være behov for et større træk end estimeret.

Det maksimale træk på rammeaftalen udgør 25 % over den estimerede værdi baseret på de afgivne tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers egenkapital i de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede, årlige omsætning i de to (2) seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i de to (2) seneste disponible regnskabsår har været positiv.

Det er et mindstekrav, at ansøger i de to (2) seneste disponible regnskabsår har haft en samlet årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige referencer omfattende manuel sporvedligeholdelse, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger som minimum vedlægger én (1) fyldestgørende reference omfattende levering af flere af de omfattende ydelser, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Banedanmark skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Banedanmark vil desuden udelukke en ansøger, der er omfattet af et eller flere af de forhold, som er anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Efter modtagelsen af de indledende tilbud vil Banedanmark foretage en foreløbig evaluering af de indkomne tilbud inden afholdelse af forhandlingsmøderne.

Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, hvorfor alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlingerne med Banedanmark. Der afholdes ét (1) forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver. Forhandlingsmødet forventes maksimalt at vare 30 minutter, men Banedanmark forbeholder sig retten til at ændre varigheden, såfremt der viser sig at være behov herfor.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på det indledende tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2023

Send til en kollega

0.062