23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 202-632991
Offentliggjort
19.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

EEA/ADS/23/006 — Levering af sikkerheds- og receptionstjenester til Det Europæiske Miljøagentur (EEA)


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15376
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15376
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EEA/ADS/23/006 — Levering af sikkerheds- og receptionstjenester til Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Sagsnr.: EEA/2023/OP/0034
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79700000 Efterforsknings- og sikkerhedstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA ønsker at indgå en rammeaftale med en erfaren tjenesteleverandør om at levere personbevogtningstjenester og andre sikkerhedsrelaterede tjenester, såvel som receptionstjenester for at sørge for sikkerheden og beskyttelsen af dets lokaler, medarbejdere, besøgende og aktiviteter, hvilket gør det muligt for agenturet at udføre sit mandat. Indkøb og/eller vedligeholdelse af sikkerheds- og adgangskontrolsystemer er også en del af dette udbuds omfang.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79700000 Efterforsknings- og sikkerhedstjenester
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
50610000 Reparation og vedligeholdelse af sikkerhedsmateriel
79992000 Receptionsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA kræver levering af en bred vifte af tjenester, som f.eks.:

— levering af vedligeholdelse og reparationer af sikkerhedssystemer og -udstyr samt levering af forbrugsvarer og udstyr til sikkerhed og beskyttelse. Personbevogtning: beskyttende sikkerhed for EEA's lokaler, personale, udstyr og aktiviteter,

— levering af sikkerheds- og receptionstjenester,

— interne postomdelingstjenester.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Indledende varighed på 24 måneder med højst to forlængelser på 12 måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

En præsentation af EEA's lokaler vil finde sted den 8. november 2023, kl. 10.00 (CET). Alle interesserede tilbudsgivere bedes registrere deres deltagelse senest den 6. november 2023, kl. 16.00 (CET), pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu med angivelse i emnelinjen »Site visit 8 November 2023 for EEA/ADS/23/006« (Besøg på stedet 8. november 2023 for EEA/ADS/23/006). Højst én person pr. tilbudsgiver kan deltage.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet elektronisk på datoen og tidspunktet anført i udbudsbekendtgørelsen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsdokumenterne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2023

Send til en kollega

0.062