23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

ODENSE RENOVATION A/S

2 stk. el-servicebiler til let distributionskørsel


ODENSE RENOVATION A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [ODENSE RENOVATION A/S] ---
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Miljøbeskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel 2 stk. el-servicebiler til let distributionskørsel
Beskrivelse Indkøb af 2 stk. 100% el-drevne servicebiler 10-12 tons til let distributionskørsel (udsætning og hjemtagning af affaldsspande og minicontainere i Odense). Nærmere beskrivelse i Bilag 1 - Kravspecifikation.
Identifikator for proceduren aecffebf-e6a0-43a1-bd3b-ccd2abf459dc
Intern identifikator 158495
Type af procedure Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  34211300   Karosserier til lastbiler
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Konkurs ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure. ] ---
Beskrivelse [ Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure. ] ---
Beskrivelse [ Rent nationale udelukkelsesgrunde. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel 2 stk. el-servicebiler til let distributionskørsel
Beskrivelse Indkøb af 2 stk. 100% el-drevne servicebiler 10-12 tons til let distributionskørsel (udsætning og hjemtagning af affaldsspande og minicontainere i Odense). Inkl. fuld servicekontrakt i 8 år. Nærmere beskrivelse i Bilag 1 - Kravspecifikation.
Intern identifikator 158495
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  34211300   Karosserier til lastbiler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34136200   Kassevogne
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Fyn   ( DK031 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-01-01+01:00
Slutdato 2032-12-31+01:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Egenkapital
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Egenkapitalen skal have været positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Omkostninger
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 70
Kriterium :
Type Omkostninger
Beskrivelse Klima- og arbejdsmiljøfaktorer
Vægtning (procentdel, præcis) 30
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-05+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 2   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-05+01:00   13:00:00+01:00
Sted Odense Renovation
Yderligere oplysninger Tilbudsgivere eller deres repræsentanter har ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet</div>
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ ODENSE RENOVATION A/S ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ ODENSE RENOVATION A/S ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ ODENSE RENOVATION A/S ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ ODENSE RENOVATION A/S ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn ODENSE RENOVATION A/S
Registreringsnummer 17414070
Postadresse Snapindvej 21    
By Odense V
Postnummer 5200
Landespecifik underafdeling Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Ole Fuglsang
Telefon +45 63138200
Internetadresse https://www.odenserenovation.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Nævnenes Hus
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Internetadresse http://www.naevneneshus.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   f8670d53-257c-479b-8a2d-aef9bce9a5c1   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-03+01:00   12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00673319-2023
EUT-S-nummer 213/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-06Z

Send til en kollega

0.047