23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gribskov Kommune

Koncessionsaftale til etablering og drift af Ladestandere for Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

OpgavebeskrivelseOpgaven vedrører drift af Ladepunkter fordelt på Ordregivers Lokationer, jf. Kontraktbilag A –
Kravspecifikation.
Samtlige Ladepunkter er offentligt tilgængelige.
Minimumsantal Ladepunkter for den enkelte lokation (delaftale) fremgår af oplysninger om den enkelte delaftale, jf. Kontraktbilag A - Kravspecifikation afsnit 2.
Opgaven er fordelt på Ordregivers lokationer, som udgør hver sin delaftale, jf. Annonceringsbetingelserne pkt. 1.5.1. Der skal afgives tilbud på samtlige delaftaler. En tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt tre af de seks delaftaler.
Processen gennemføres således, at tilbudsgiverne i én og samme proces kan tilbyde enten en positiv eller
negativ koncessionsafgift pr. delaftale. En negativ koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver er villig til at betale for at få adgang til at etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver. En positiv
koncessionsafgift er udtryk for det beløb som Tilbudsgiver ser sig nødsaget til at opkræve for at kunne
etablere, levere og drive Ladestandere for Ordregiver.
Alle omkostninger der er knyttet til etablering, levering og drift af Ladepunkterne omfattet af hver delaftale
i aftaleperioden, påhviler de(n) vindende tilbudsgiver, der indgås aftale(r) med.
Annonceret15. november 2023 15:55:00 CET
Deadline18. december 2023 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode31000000
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d1825aa-0e81-4456-b1e1-7f9630a576c4/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterierOrdregiver vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af Aftalen.
Pris: 50 %
Antal tilbudte Ladepunkter udover minimumskravet: 50 %
UdvælgelseskriterierTilbudsgiver skal udfylde Bilag 1 – Tilbudsblanket med de nedenfor angivne oplysninger.
Tilbudsgiver skal på tro og love bekræfte og angive følgende:
1. at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde (jf. Tilbudsblanketten pkt. nr. I).
2. Tilbudsgiver skal angive minimum én (1) reference (jf.
Tilbudsblanketten pkt. nr. II), der lever op til følgende minimumskrav:
• Referencen skal vedrøre etablering og drift af minimum 15 Ladepunkter til én kunde
• Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed for driften af Ladepunkterne.
• Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3)
år regnet fra fristen for afgivelse af tilbud.

Kontaktperson

NavnNicolai Møller
Telefon+45 53360036
E-mailkontakt@tohv.dk

Ordregiver

NavnGribskov Kommune
AdresseRådhusvej 3
3200 Helsinge
DK
Telefon+45 72496984
E-mailbluni@gribskov.dk
WWWwww.gribskov.dk

Send til en kollega

0.047