23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.11.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

DSB

Ombygning af 7 dobbeltdækker passagervogne, herunder primært levering af komponenter, engineering, og dokumentation til homologering (fra tyske til danske standarder)


DSB

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  DSB
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Ombygning af 7 dobbeltdækker passagervogne, herunder primært levering af komponenter, engineering, og dokumentation til homologering (fra tyske til danske standarder)
Beskrivelse :  DSB er ved at erhverve 7 Dobbeltdækker passagervogne, der p.t. kører i Tyskland. Dobbeltdækker passagervognene er oprindeligt bygget af Bombardier, nu Alstom. De 7 enheder er passagervogne (=DD4), som skal ombygges og modificeres for at opfylde danske standarder og samme godkendelser som DSB's eksisterende DD3-vogne (B 7740 - 7762). De centrale opgaver for dette projekt er som følger: Ombygning: • Tilpasning af energiforsyning (”Zugsammelschiene”) til det danske system (fra 1000 V 16 2/3 Hz til 1500 V 50 Hz). • Montering af ”FMZ-anlæg” (”Frequenzmultiplexe Zugsteuerung”). • Tilpasning af dørstyring og dornkontakter (dornkontakt for frakobling af TB0/TBS skal fjernes, der skal monteres dornkontakt for brummer og færdigmeldingsblink ved indstigningsdøre). • Tilpasning i apparatskabe (fjerne meldelamper for frostsikring samt omskifter for dørstyring, fjerne overstropningskontakt til FMZ, montere 200 Hz brummerkort). • Opdatere software (bl.a. klimastyring og dørstyring TZG24). • Tilføjelse af brandalarm på toilettet. • Montering af talested (Sprechstelle) i skab S3. • Ændring af NBÜ/ep-system fra ”NBÜ2004” til ”DB-System”. • Ombygning af passagerlayout (fjern cykelområde og montere stole) inkl. alle relevante beregninger. Udskifte eksisterende stole med standard DSB-stole. • Demontering af passagerinformationsskærm i indgangsparti. • Demontering af nødhandicaprampe. • Levering, udarbejdelse og opdatering af fuld dokumentation til typegodkendelse (homologering). • Ingeniørmæssig udformning af modifikationerne • Udføre relevante beregninger, såsom vægtdistribution, for at støtte homologeringen • Motionering af vogne inkl. dokumentation (for at undgå lejesætning). Projektet indebærer levering af komponenter og tjenester inden for montering, tilpasning, installation, opdatering, ingeniørarbejde, lakering, forskellige håndværksarbejdsopgaver og lignende; der er nødvendige for at udføre ombygningen og forberede vognene til godkendt drift i Danmark i en homologeringsproces. DSB vil levere passagerstole, 200 Hz tonekort, DSB udstyr til WiFi. Tidsramme De 7 passagervogne skal være i drift Q4 2025, dels på grund af manglende kapacitet til passagerer; og den nuværende Dobbeltdækker flåde skal igennem det store eftersyn i begyndelsen af 2026. Opgaven inkluderer derfor ombygning af alle 7 passagervogne, som skal gøres klar til en homologering og endelig DSB-accept af vognene, klar til at tage i drift sammen med den eksisterende DSB Dobbeltdækker togflåde. Trafikstyrelsen kan kontaktes for information af forventet varighed af homologeringsprocessen. DSB’s erfaring er at en homologeringsproces tager minimum 6 måneder. DSB forventer at første passagervogn er fuld ombygget og klar til homologeringen, senest 12 måneder efter kontraktunderskrift. De resterende 6 vogne skal ombygges senest inden for 6 måneder efter 1. vogn er godkendt. Leverandøren skal opdatere dokumentationssystem IETM (Interactive Electronic Technical Manual) med de ændringer, der bliver foretaget i forbindelse med ombygningen; eksempelvis elektriske diagrammer, konstruktionstegninger, vedligeholdelses manualer, montering af nye FMZ enheder, software til HVAC skal opgraderes eller tilpasses, m.m. Ombygningen af de 7 passagervogne skal ombygges, så de kan opnå samme typegodkendelse som DSB's Dobbeltdækker2003 (B7740-7762).
Identifikator for proceduren :  050a3f18-cfe6-4530-b462-ecd3756bb1a6
Intern identifikator :  Ombygning af DD passagervogne
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
Yderligere klassificering ( cpv ):  34622000 Passagervogne til jernbaner og sporveje samt trolleybusser
Yderligere klassificering ( cpv ):  34622200 Passagervogne til jernbaner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50224000 Istandsættelse af rullende materiel
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Interesserede leverandører skal give udtryk for deres interesse senest 27. december 2023, kl. 13, ved at informere DSB skriftligt i EU-Supply. Kontrakten vil blive tildelt uden offentliggørelse af yderligere opfordring til konkurrence. Hvis du har interesse i at byde på denne mulighed, skal du klart angive din hensigt ved at erklære en interessetilkendegivelse og angive, at du ønsker at blive overvejet for denne mulighed. Der skal ikke udfyldes nogen ESPD på dette stadie, og udbudsdokumenter vil ikke blive udstedt på dette tidspunkt; disse dokumenter vil følge og blive udstedt kun til dem, der har givet udtryk for interesse. Der vil ikke være yderligere annoncering af denne mulighed ud over denne periodiske indikative bekendtgørelse. Deltagelse i udbudsproceduren kan kun finde sted elektronisk via EU-Supply. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal foregå gennem det elektroniske udbudssystem. Interesserede operatører opfordres til at holde sig opdateret via det elektroniske udbudssystem. Hvis kandidaten oplever problemer med systemet, bedes du kontakte support via e-mail på dksupport@eu-supply.com eller telefonnummer (+45) 70 20 80 14. Kandidaten skal egenerklære (rent national udelukkelsesgrund), at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a. § 134a, som omhandler, at DSB skal udelukke en ansøger fra deltagelse, hvis ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for ansøgere etableret i det pågældende land. De 7 passagervogne skal være i drift Q4 2025, med forbehold for at eksterne myndigheders krav, herunder homologeringsprocessen, kan forsinke tidsrammen til Q1 2026. Kontraktens anslåede værdi er estimeret på baggrund af estimerede værdier baseret på historiske data og markedsresearch og DSB knowhow. Kontraktens anslåede værdi er på ombygningsopgaverne ca. DKK 7 mio. og ca. DKK 2 mio. til optioner, i alt DKK ca. 9 mio. DSB afholder et inspektionsmøde den 12. december 2023, fra kl. 13-15; for en teknisk gennemgang af relevante ombygningsopgaver og vurdere vognenes tilstand. Frist for tilmelding til inspektionsmødet er den 4. december kl. 16:00. Udbudsmaterialet, inklusiv kontrakt og kravspecifikationer vil være på engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
Svig :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. Udbudlovens §135, stk. 3
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. Udbudlovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. Ubudslovens §135, stk. 1
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Ombygning af 7 dobbeltdækker passagervogne, herunder primært levering af komponenter, engineering, og dokumentation til homologering (fra tyske til danske standarder)
Beskrivelse :  DSB er ved at erhverve 7 Dobbeltdækker passagervogne, der p.t. kører i Tyskland. Dobbeltdækker passagervognene er oprindeligt bygget af Bombardier, nu Alstom. De 7 enheder er passagervogne (=DD4), som skal ombygges og modificeres for at opfylde danske standarder og samme godkendelser som DSB's eksisterende DD3-vogne (B 7740 - 7762). De centrale opgaver for dette projekt er som følger: Ombygning: • Tilpasning af energiforsyning (”Zugsammelschiene”) til det danske system (fra 1000 V 16 2/3 Hz til 1500 V 50 Hz). • Montering af ”FMZ-anlæg” (”Frequenzmultiplexe Zugsteuerung”). • Tilpasning af dørstyring og dornkontakter (dornkontakt for frakobling af TB0/TBS skal fjernes, der skal monteres dornkontakt for brummer og færdigmeldingsblink ved indstigningsdøre). • Tilpasning i apparatskabe (fjerne meldelamper for frostsikring samt omskifter for dørstyring, fjerne overstropningskontakt til FMZ, montere 200 Hz brummerkort). • Opdatere software (bl.a. klimastyring og dørstyring TZG24). • Tilføjelse af brandalarm på toilettet. • Montering af talested (Sprechstelle) i skab S3. • Ændring af NBÜ/ep-system fra ”NBÜ2004” til ”DB-System”. • Ombygning af passagerlayout (fjern cykelområde og montere stole) inkl. alle relevante beregninger. Udskifte eksisterende stole med standard DSB-stole. • Demontering af passagerinformationsskærm i indgangsparti. • Demontering af nødhandicaprampe. • Levering, udarbejdelse og opdatering af fuld dokumentation til typegodkendelse (homologering). • Ingeniørmæssig udformning af modifikationerne • Udføre relevante beregninger, såsom vægtdistribution, for at støtte homologeringen • Motionering af vogne inkl. dokumentation (for at undgå lejesætning). Projektet indebærer levering af komponenter og tjenester inden for montering, tilpasning, installation, opdatering, ingeniørarbejde, lakering, forskellige håndværksarbejdsopgaver og lignende; der er nødvendige for at udføre ombygningen og forberede vognene til godkendt drift i Danmark i en homologeringsproces. DSB vil levere passagerstole, 200 Hz tonekort, DSB udstyr til WiFi. Tidsramme De 7 passagervogne skal være i drift Q4 2025, dels på grund af manglende kapacitet til passagerer; og den nuværende Dobbeltdækker flåde skal igennem det store eftersyn i begyndelsen af 2026. Opgaven inkluderer derfor ombygning af alle 7 passagervogne, som skal gøres klar til en homologering og endelig DSB-accept af vognene, klar til at tage i drift sammen med den eksisterende DSB Dobbeltdækker togflåde. Trafikstyrelsen kan kontaktes for information af forventet varighed af homologeringsprocessen. DSB’s erfaring er at en homologeringsproces tager minimum 6 måneder. DSB forventer at første passagervogn er fuld ombygget og klar til homologeringen, senest 12 måneder efter kontraktunderskrift. De resterende 6 vogne skal ombygges senest inden for 6 måneder efter 1. vogn er godkendt. Leverandøren skal opdatere dokumentationssystem IETM (Interactive Electronic Technical Manual) med de ændringer, der bliver foretaget i forbindelse med ombygningen; eksempelvis elektriske diagrammer, konstruktionstegninger, vedligeholdelses manualer, montering af nye FMZ enheder, software til HVAC skal opgraderes eller tilpasses, m.m. Ombygningen af de 7 passagervogne skal ombygges, så de kan opnå samme typegodkendelse som DSB's Dobbeltdækker2003 (B7740-7762).
Intern identifikator :  Ombygning af DD passagervogne
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
Yderligere klassificering ( cpv ):  34622000 Passagervogne til jernbaner og sporveje samt trolleybusser
Yderligere klassificering ( cpv ):  34622200 Passagervogne til jernbaner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50224000 Istandsættelse af rullende materiel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Der er følgende optioner i forbindelse med ombygningen af de 7 vogne: *Ændring af belysning, i passager sædeområdet, til DSB Dosto system ved bagagehylderne *Ændring af WiFi til DSB's WiFi system med montering af antenner og repeaters *Ændring af puffertype "Hülsen Puffer" til "Crash-Puffer"
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Ombygningen skal udføres på faciliteter, som leverandøren råder over, eller på DSB's værksted.
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ukendt
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Interesserede leverandører skal give udtryk for deres interesse senest 27. december 2023, kl. 13, ved at informere DSB skriftligt i EU-Supply. Kontrakten vil blive tildelt uden offentliggørelse af yderligere opfordring til konkurrence. Hvis du har interesse i at byde på denne mulighed, skal du klart angive din hensigt ved at erklære en interessetilkendegivelse og angive, at du ønsker at blive overvejet for denne mulighed. Der skal ikke udfyldes nogen ESPD på dette stadie, og udbudsdokumenter vil ikke blive udstedt på dette tidspunkt; disse dokumenter vil følge og blive udstedt kun til dem, der har givet udtryk for interesse. Der vil ikke være yderligere annoncering af denne mulighed ud over denne periodiske indikative bekendtgørelse. Deltagelse i udbudsproceduren kan kun finde sted elektronisk via EU-Supply. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal foregå gennem det elektroniske udbudssystem. Interesserede operatører opfordres til at holde sig opdateret via det elektroniske udbudssystem. Hvis kandidaten oplever problemer med systemet, bedes du kontakte support via e-mail på dksupport@eu-supply.com eller telefonnummer (+45) 70 20 80 14. Kandidaten skal egenerklære (rent national udelukkelsesgrund), at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a. § 134a, som omhandler, at DSB skal udelukke en ansøger fra deltagelse, hvis ansøger er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for ansøgere etableret i det pågældende land. De 7 passagervogne skal være i drift Q4 2025, med forbehold for at eksterne myndigheders krav, herunder homologeringsprocessen, kan forsinke tidsrammen til Q1 2026. Kontraktens anslåede værdi er estimeret på baggrund af estimerede værdier baseret på historiske data og markedsresearch og DSB knowhow. Kontraktens anslåede værdi er på ombygningsopgaverne ca. DKK 7 mio. og ca. DKK 2 mio. til optioner, i alt DKK ca. 9 mio. DSB afholder et inspektionsmøde den 12. december 2023, fra kl. 13-15; for en teknisk gennemgang af relevante ombygningsopgaver og vurdere vognenes tilstand. Frist for tilmelding til inspektionsmødet er den 4. december kl. 16:00. Udbudsmaterialet, inklusiv kontrakt og kravspecifikationer vil være på engelsk.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Økonomiske og financiel formåen
Beskrivelse :  Liste og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: Bemærk, at oplysningerne om økonomisk og finansiel status kun er angivet for at informere interesserede leverandører om betingelserne for deltagelse. Ingen ESPD skal udfyldes på dette stadium. Dog skal en kandidat opfylde de nødvendige minimumsniveauer som en betingelse for deltagelse. Mulige minimumsniveauer for standarder: • Økonomisk og Finansiel Formåen • Teknisk og Faglig Formåen • Kontrakt Vilkår, Vilkår - Udførelse A: Som et minimumskrav kræves en gennemsnitlig samlet årlig omsætning på mindst DKK 30.000.000 beregnet over de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår. For grupper af kandidater (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som den samlede omsætning for kandidaterne i gruppen i hvert af de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår. Hvis en kandidat støtter sig til økonomisk og finansiel kapacitet fra andre enheder, beregnes omsætningen som den samlede kombinerede omsætning for kandidaten og de støttende enheder i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår. B: Som et minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT på mindst 3,0 % beregnet over de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår. For grupper af kandidater (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT som den kombinerede EBIT for kandidaterne i gruppen i hvert af de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår. Hvis en kandidat støtter sig til økonomisk og finansiel kapacitet fra andre enheder, beregnes nettoresultat som den samlede kombinerede EBIT for kandidaten og de støttende enheder i hvert af de seneste tre (3) regnskabsår. C: Som et minimumskrav kræves en gældsgrad under 4 – beregnet ved at dividere netto (rentebærende) gæld med EBITDA (netto rentebærende gæld/EBITDA) eller en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % – beregnet over de seneste tre (3) regnskabsår ved at dividere egenkapital med samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver*100). For grupper af kandidater (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgrad som den samlede egenkapital for kandidaterne i gruppen divideret med den samlede totale aktiver for kandidaterne i gruppen, i procent, i hvert af de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår. Hvis en kandidat støtter sig til økonomisk og finansiel kapacitet fra andre enheder, beregnes soliditetsgrad som den samlede egenkapital for kandidaten og de støttende enheder divideret med den samlede totale aktiver for kandidaten og de støttende enheder, i procent, i hvert af de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Liste og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: Bemærk venligst, at oplysningerne om teknisk og faglig kapacitet kun angives for at informere interesserede leverandører om betingelserne for deltagelse. Ingen ESPD skal udfyldes på dette tidspunkt. Ikke desto mindre skal en kandidat som betingelse for deltagelse demonstrere sin erfaring med opgaver, der omfatter ombygning, inklusive levering af reservedele, komponenter, opdateringer, vedligeholdelses- og reparationsydelser af komponenter og systemer til Dobbeltdækker passagervogne, oprindeligt bygget af Bombardier i mindst 5 år, eller tilsvarende. Erfaringen skal dokumenteres referencer samlet set. Referencerne skal indeholde detaljeret beskrivelse af ombygningsprojekterne, evt. med tegninger, tidsplaner, projektplaner. DSB lægger særlig vægt på dokumentationer, håndtering af strømforsyninger, FMZ systemer, elektriske systemer, software opdateringer m.m., da vognene skal igennem en homologeringsproces. Mulig(e) minimumsniveau(er) for standarder: Erfaringen skal dokumenteres med maksimalt 3 referencer samlet set. DSB kræver, at referencerne samlet set, som minimum dokumenterer erfaring med 1 eller flere opgaver, der omfatter ombygning, inklusive levering af reservedele, komponenter, opdateringer, vedligeholdelses- og reparationsydelser af komponenter og systemer til Dobbeltdækker passagervogne, (oprindeligt bygget af Bombardier) eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bedste forhold mellem kvalitet og pris
Beskrivelse :  Der tildeles point, til kriterierne Kvalitet og Pris udfra fordelingsnøglen Kvalitet 60% og Pris 40%.
Vægtning (pointantal, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Bedste forhold mellem kvalitet og pris
Beskrivelse :  Der tildeles point, til kriterierne Kvalitet og Pris udfra fordelingsnøglen Kvalitet 60% og Pris 40%.
Vægtning (pointantal, præcis) :  40
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Indgivelsesadresse :  https://eu.eu-supply.com
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  engelsk
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-27+01:00 13:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten har inkorporeret hensyn til virksomhedens sociale ansvar, som det er passende, som fastlagt i de konventioner, hvorpå principperne for UN Global Compact er formuleret og som fastlagt i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Kontrakten fastlægger desuden krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. I henhold til den danske lov om investeringsscreening skal økonomiske aktører a) der er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller b) er kontrolleret af eller undergivet betydelig indflydelse som defineret i loven fra en enhed hjemmehørende i eller en national af et land uden for EU eller EFTA søge om tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at indgå i en "særlig finansiel aftale" inden for en særlig følsom sektor eller aktivitet.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcis information om frist(er) for klageprocedurer: I henhold til den danske lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan findes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klager over ikke at være blevet valgt skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 20 kalenderdage efter den dag, der følger efter meddelelsen til de berørte kandidater om identiteten af den succesfulde tilbudsgiver, når meddelelsen er ledsaget af en forklaring på beslutningsgrundlaget i overensstemmelse med lovens § 7, stk. 1, fra den dag meddelelsen blev afgivet. I andre situationer skal klager over tildelingsprocedurer, se lovens § 7, stk. 2, indgives til Klagenævnet for Udbud senest: 1) 45 kalenderdage efter at kontraktudstedende enhed har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontraktudstedende enhed har indgået en kontrakt. Fristen beregnes fra dagen efter dagen for offentliggørelsen af meddelelsen. 2) 30 kalenderdage fra dagen efter dagen, hvor kontraktudstedende enhed har meddelt de berørte kandidater, at der er indgået kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem, når meddelelsen har indeholdt en forklaring på de relevante beslutningsgrundlag. 3) 6 måneder efter at kontraktudstedende enhed har indgået en rammeaftale, beregnet fra dagen efter dagen, hvor kontraktudstedende enhed meddelte de berørte kandidater og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest ved indgivelse af en klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren skriftligt underrette kontraktudstedende enhed om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud, og om klagen blev indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke blev indgivet inden for standstill-perioden, skal klageren desuden angive, om der er anmodet om opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.) Klagenævnets e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk). Klagenævnets egen klageprocedure kan findes på https://klfu.naevneneshus.dk
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  DSB
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  DSB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  DSB
Organisation, der behandler tilbud :  DSB
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  DSB
Registreringsnummer :  25050053
Postadresse :  Telegade 2
By :  Taastrup
Postnummer :  2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Søren Rose
E-mail :  sros@dsb.dk
Telefon :  +45 24683350
Internetadresse :  https://www.dsb.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://eu.eu-supply.com
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  25eca9ee-2c5f-4f33-bbda-cffa74891f47 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-21Z 09:49:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00710770-2023
EUT-S-nummer :  225/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-22Z

Send til en kollega

0.062