23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rudersdal Kommune

Udbud af ladestandere til Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rudersdal Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af ladestandere til Rudersdal Kommune
Beskrivelse :  Udbud af ladepunkter til Rudersdal Kommune Der udbydes en rammeaftale på 4 år for komplet etablering af min. 11 kW AC ladeudtag i form af enten ladestandere eller væghængte ladere. Leverandøren skal stå for al etablering af ladepunkter inkl. eventuel ny forsyning fra forsyningsselskabet. Ligeledes skal leverandøren stå for service og vedligehold af ladeboksene. Service skal være i form af en serviceaftale gældende i fem år med option med mulighed for forlængelse i 5 x 1 år. Rammeaftalen skal anvendes af Rudersdal Kommune, Sundhed og Forebyggelse, som forventeligt inden 1. april 2025 skal have 55 nye ladeudtag i drift. Hertil kommer etablering af forventeligt yderligere 15-45 ladeudtag i resten af rammeaftalens løbetid. Rammeaftalen omfatter etablering af maksimalt 120 ladeudtag.
Identifikator for proceduren :  e98170c0-20a3-406d-b93f-e47214a77369
Tidligere bekendtgørelse :  b1ff1826-9c38-46fc-93c8-5a918473440b-01
Intern identifikator :  Acadre sags nr. 23/15577
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.4  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres, da Rudersdal Kommune er nødt til at foretage grundlæggende ændringer i udbudsmaterialet. Opgaven vil blive genudbudt, så snart det er muligt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af ladestandere til Rudersdal Kommune
Beskrivelse :  Udbud af ladepunkter til Rudersdal Kommune Der udbydes en rammeaftale på 4 år for komplet etablering af min. 11 kW AC ladeudtag i form af enten ladestandere eller væghængte ladere. Leverandøren skal stå for al etablering af ladepunkter inkl. eventuel ny forsyning fra forsyningsselskabet. Ligeledes skal leverandøren stå for service og vedligehold af ladeboksene. Service skal være i form af en serviceaftale gældende i fem år med option med mulighed for forlængelse i 5 x 1 år. Rammeaftalen skal anvendes af Rudersdal Kommune, Sundhed og Forebyggelse, som forventeligt inden 1. april 2025 skal have 55 nye ladeudtag i drift. Hertil kommer etablering af forventeligt yderligere 15-45 ladeudtag i resten af rammeaftalens løbetid. Rammeaftalen omfatter etablering af maksimalt 120 ladeudtag.
Intern identifikator :  Acadre sags nr. 23/15577
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.6  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres, da Rudersdal Kommune er nødt til at foretage grundlæggende ændringer i udbudsmaterialet. Opgaven vil blive genudbudt, så snart det er muligt.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Rudersdal Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rudersdal Kommune
Registreringsnummer :  ORG-29188378
Postadresse :  Øverødvej 2
By :  Holte
Postnummer :  2840
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Helle Hammond Jensen
E-mail :  hhje@rudersdal.dk
Telefon :  72682008
Internetadresse :  https://www.rudersdal.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +4541715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  2e7473ef-8871-45b9-8d32-1f6e9db54fe6 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-23Z 12:08:56Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00716469-2023
EUT-S-nummer :  227/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-24Z

Send til en kollega

0.051