23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 232-727957
Offentliggjort
01.12.2023
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Andel Holding A/S

Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services


Andel Holding A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Karklinat
E-mail: MLK@andel.dk
Telefon: +45 60100989
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services

Sagsnr.: 101354
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Andel udbyder herved en rammeaftale om løbende levering og udskiftning af laptops, desktops, skærme og tablets samt dertil knyttet tilbehør i form af reservedele og services til medarbejdere i Andel-koncern.

Der er i rammeaftalens løbetid forventeligt to store udskiftninger af laptops, desktops og tablets til koncernens +2.000 medarbejdere samt en udskiftning af skærme på både koncernens lokationer samt hjemmearbejdspladser hos med-arbejderne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231000 Computerskærme og konsoller
30237100 Dele til computere
50320000 Reparation og vedligeholdelse af personlige computere
51611000 Installation af computere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Haslev, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Andel udbyder herved en rammeaftale om løbende levering og udskiftning af laptops, desktops, skærme og tablets samt dertil knyttet tilbehør i form af reservedel og services til medarbejdere i Andel-koncern.

Der er i rammeaftalens løbetid forventeligt to store udskiftninger af laptops, desktops og tablets til koncernens +2.000 medarbejdere samt en udskiftning af skærme på både koncernens lokationer samt hjemmearbejdspladser hos med-arbejderne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalen 2 gange af 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 203-633628
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af PC'er, tablets og skærme samt dertil knyttet tilbehør og services

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet aflyses grundet manglende konkurrence.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2023

Send til en kollega

0.063