23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 237-743296
Offentliggjort
08.12.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

www.dalux.com

Udbyder

Fredericia Kommune

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg og levering af el 2024-2028


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Knud Bjorholm Johansen
E-mail: knud.b.johansen@fredericia.dk
Telefon: +45 22895404
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.dalux.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Fredsted Consulting APS
CVR-nummer: 30518209
Postadresse: Danmarksvej 30 F
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Pedersen
E-mail: sp@fredcon.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fredcon.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.dalux.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg og levering af el 2024-2028

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredericia Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige offentlige vejbelysningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyggende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og levering af el til vejbelysningen.

Udbudsmateriale er tilgængelig på https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-27435

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

1. Drift og vedligeholdelse

• Vagtordning og beredskab

• Håndtering og besvarelse af fejlmeldinger

• Fejldatabase med registrering af fejltyper og afhjælpning

• Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i hele kommunen, herunder afhjælp-ning af fejl og mangler

• Eftersyn og hovedeftersyn

• Vedligeholde og ajourføre dokumentation

• Administration, herunder håndtering af fejldatabase og anlægsdatabase

2. Levering af el til vejbelysningsanlæg og øvrige tilsluttede anlæg (signalanlæg og vejtekni-ske anlæg)

• Indkøb, levering og administration af el-indkøb til anlæggene

• Forbrugsstatistik for alle målere i anlægget

• Administration af aftager-/installationsnumre ifm. til-/afgang af anlæg

Kontrakten indeholder drift og vedligeholdelse af følgende hovedmængder:

ca. 13.000 stk. drift og vedligeholdelse af vejbelysningsarmaturer

ca. 173 stk. målerinstallationer i vejbelysningsskabe

ca. 171 stk. Amplex styringsenheder i vejbelysningsskabe

ca. 51 anlæg Torontoanlæg (Blink) og E17 tavler

ca. 173 stk. Aftagenumre for indkøb og administration af el-indkøb.

Indkøb af ca. 1,6 mio. kWh pr. år

Udbudsmaterialet er tilgængelig på https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-27435

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udbydes i en 4-årig periode fra kontraktstart i maj 2024 til og med april 2028, med mulighed for forlængelse 2 gange i op til 12 måneder pr. forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og ansatte.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Opgaven skal udføres af en virksomhed, som har el-autorisation i Danmark, eller opfylder tilsvarende krav til udførelse af arbejde på elinstallationer i Danmark. Arbejdet skal udføres af virksomhedens egen organisation og ansatte.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet- her er udsendt kontraktudkast.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2024
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/01/2024
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Elektronisk via udbudsportal.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for de bydende til at overværer åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kommunen modtager kun elektroniske fakturaer. EAN Nr. 5798006480012.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus - Klagenævn for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsensvej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2023

Send til en kollega

0.046