23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Fornyelse af indkøbsaftale på drift og vedligeholdelse af forskningsskibet R/V Dana


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Fornyelse af indkøbsaftale på drift og vedligeholdelse af forskningsskibet R/V Dana
Beskrivelse :  Indkøb af ikke-standard reservedele og maskinkomponenter samt reparationsydelser for drift af R/V Dana. Herunder fejlsøgning og optimering af hydrauliske anlæg med tilhørende spil og kraner. - Indkøb af ikke-standard reservedele eller varer til ”haste-sags-brug”. Hurtig, effektiv og korrekt forsyning af reservedele er essentielt for funktion og drift af Dana IV fra 1981. - Assistance ved større vedligeholdelsesopgaver (inkl. mandskab og værktøj dertil). - Reparation og assistance ved fejlsøgning på hydraulikanlæg samt løsninger ifb. optimering eller udbygning af systemet. - Brug af kendskab og viden omkring fiskefartøjer og korrekt udstyr dertil. - Reparationsassistance ved fejl eller renovering af udstyr designet og produceret af Vestkajens Maskinværksted – så som ”slæbefisk-kranen” på bakken (forskibet).
Identifikator for proceduren :  5c30332d-10b5-44f5-854f-b79dd3e4c889
Intern identifikator :  23/1017461
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  34510000 Skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241100 Reparation af skibe
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Norgeskajen 11
By :  Hirtshals
Postnummer :  9850
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Fornyelse af indkøbsaftale på drift og vedligeholdelse af forskningsskibet R/V Dana
Beskrivelse :  Indkøb af ikke-standard reservedele og maskinkomponenter samt reparationsydelser for drift af R/V Dana. Herunder fejlsøgning og optimering af hydrauliske anlæg med tilhørende spil og kraner. - Indkøb af ikke-standard reservedele eller varer til ”haste-sags-brug”. Hurtig, effektiv og korrekt forsyning af reservedele er essentielt for funktion og drift af Dana IV fra 1981. - Assistance ved større vedligeholdelsesopgaver (inkl. mandskab og værktøj dertil). - Reparation og assistance ved fejlsøgning på hydraulikanlæg samt løsninger ifb. optimering eller udbygning af systemet. - Brug af kendskab og viden omkring fiskefartøjer og korrekt udstyr dertil. - Reparationsassistance ved fejl eller renovering af udstyr designet og produceret af Vestkajens Maskinværksted – så som ”slæbefisk-kranen” på bakken (forskibet).
Intern identifikator :  23/1017461
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  34510000 Skibe
Yderligere klassificering ( cpv ):  50241100 Reparation af skibe
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Norgeskajen 11
By :  Hirtshals
Postnummer :  9850
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,000,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Vestkajens Maskinværksted har igennem Dana IVs eksistens været en vigtig leverandør af tekniske løsninger samt de rette reservedele for skibets drift. Det er noget som kræver indsigt og teknisk ”knowhow” i maskineriet ombord, hvilket Vestkajens Maskinværksted har oparbejdet igennem mange års service og assistance til fiskeskibene i Hirtshals – herunder Dana. Bestilling og fremstilling af specielle reservedele/maskinkomponenter foretages af Vestkajens Maskinværksted, som har den nødvendige kompetence og historiske indsigt i Dana IVs mekanik. Grundet Danas alder på mere end 42 år er mange fabrikanter af det ombordværende udstyr ikke- eksisterende mere og mange reservedele er derfor udgået af produktion for længst. Det kræver derfor enten specielfremstilling af diverse maskinkomponenter eller udtænkning af alternative løsninger for at drifte et ældre havforskningsskib, som Dana IV. Dertil skal nævnes, at der med tiden har været en stor personaleudskiftning af teknisk mandskab på Dana, hvorfor vi drager nytte at megen af den erfaring, som der er lagret på Vestkajens Maskinværksted gennem mange års samarbejde. Vestkajens Maskinværksted har i den forbindelse ydet den fornødne ekspertise og har oparbejdet en uvurderlig erfaring omkring skibets tekniske anlæg og virkemåde.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Vestkajens Maskinværksted A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  2,000,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23/1017461
Titel :  Fornyelse af indkøbsaftale på drift og vedligeholdelse af forskningsskibet R/V Dana
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-12+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer :  30060946
Postadresse :  Anker Engelunds Vej 1
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Trine Louise Dahl
E-mail :  trlod@dtu.dk
Telefon :  +45 33344023
Internetadresse :  https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@erst.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Vestkajens Maskinværksted A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  38624849
Postadresse :  C/O Jens Munksvej 1
By :  Hirtshals
Postnummer :  9850
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
E-mail :  fth@hirtshalsyard.dk
Telefon :  54331132
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  3633282a-75fc-4b33-b084-cbe69ad070a0 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-13Z 09:29:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00757088-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.063