23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Ordretildelingsbekendtgørelse Demil


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberen er en ordregivende enhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Ordretildelingsbekendtgørelse Demil
Beskrivelse :  Demilitarisering af ammunition
Identifikator for proceduren :  fd72a515-3269-40c0-913c-849e83881e05
Intern identifikator :  2023/022006
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50620000 Reparation og vedligeholdelse af skydevåben og ammunition
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Södermanlands län ( SE122 )
Land :  Sverige
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Norge
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Ordretildelingsbekendtgørelse Demil
Beskrivelse :  Demilitarisering af ammunition
Intern identifikator :  2023/022006
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50620000 Reparation og vedligeholdelse af skydevåben og ammunition
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Södermanlands län ( SE122 )
Land :  Sverige
Yderligere oplysninger : 
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Norge
Yderligere oplysninger : 
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Der er ikke anvendt tildelingskriterier ved kontrakttildelingen, da der er tale om en direkte tildeling og angivelse af tildelingskriteriet ovenfor skyldes alene at feltet er obligatorisk at udfylde.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  15,159,736 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse :  Denne bekendtgørelse er offentliggjort, idet FMI har indgået en kontrakt om demilitarisering. Det er FMI's vurdering, at anskaffelsen har kunnet indgås i henhold til forsvars- og sikkerhedsdirektivet art. 28 stk. 1 litra d) om tvingende grunde, idet FMI ikke kan ordre demilitarisering på den eksisterende aftale, eftersom leverandøren med kort varsel har indstillet sine aktiviteter indtil videre og idet FMI har et akut behov for demilitarisering af en nærmere afgrænset mængde ammunition.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  NAMMO Sweden AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  15,159,736 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Titel :  Ordretildelingsbekendtgørelse Demil
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-06+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sabine Bøge Larsen
E-mail :  00474159@mil.dk
Telefon :  40486704
Internetadresse :  https://www.fmi.dk/da/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  NAMMO Sweden AB
By :  Vingåker
Land :  Sverige
E-mail :  andy.cooper@nammo.com
Telefon :  +46 151 195 00
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e1e2422a-5570-46ec-8316-87ffaf417b32 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14Z 12:28:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00762203-2023
EUT-S-nummer :  242/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-15Z

Send til en kollega

0.063