23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Service af frekvensomformere


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Service af frekvensomformere
Beskrivelse :  I/S Vestforbrænding har monteret en række ABB leverede frekvensomformere, af typen ACS550, ACS800 og ACS880, som løbende serviceres. Det drejer sig specifikt om 52 stk. væghængte frekvensomformere og 28 stk. modul frekvensomformere (skab) for Fjernvarmen. På hovedadressen i Glostrup drejer det sig specifikt om 13 stk. kabinet frekvensomformere, 1 stk. væghængt frekvensomformere, 23 stk. kabinet frekvensomformere og 6 stk. Spare frekvensomformere.
Identifikator for proceduren :  a4de4e6d-a3d8-4188-8356-6979b456a49b
Intern identifikator :  23-05564
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
Yderligere klassificering ( cpv ):  50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Service af frekvensomformere
Beskrivelse :  I/S Vestforbrænding har monteret en række ABB leverede frekvensomformere, af typen ACS550, ACS800 og ACS880, som løbende serviceres. Det drejer sig specifikt om 52 stk. væghængte frekvensomformere og 28 stk. modul frekvensomformere (skab) for Fjernvarmen. På hovedadressen i Glostrup drejer det sig specifikt om 13 stk. kabinet frekvensomformere, 1 stk. væghængt frekvensomformere, 23 stk. kabinet frekvensomformere og 6 stk. Spare frekvensomformere.
Intern identifikator :  23-05564
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
Yderligere klassificering ( cpv ):  50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15  Teknikker
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Organisation, der udfører betalingen :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
6.  Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse :  Vi mener ikke at andre er i stand til at løse opgaven.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  ABB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  23-05564
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer :  10866111
Postadresse :  Ejby Mosevej 219
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Gert Walther
E-mail :  gwa@vestfor.dk
Telefon :  +45 20291739
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  I/S Vestforbrænding
Registreringsnummer :  I/S Vestforbrænding
Afdeling :  I/S Vestforbrænding
Postadresse :  Ejby Mosevej
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Land :  Filippinerne
Kontaktpunkt :  I/S Vestforbrænding
E-mail :  gwa@vestfor.dk
Telefon :  +4520291739
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  ABB
Registreringsnummer :  31371716
Postadresse :  Meterbuen 33
By :  Skovlunde
Postnummer :  2740
Land :  Danmark
Telefon :  61630912
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  d498cf46-0d88-407d-926f-f8d4a9315a75 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14Z 09:39:13Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00762597-2023
EUT-S-nummer :  242/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-15Z

Send til en kollega

0.063