23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Kat. 2: BTR 10 – Km 37,62 – Gennemløb


Banedanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Banedanmark
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kat. 2: BTR 10 – Km 37,62 – Gennemløb
Beskrivelse :  På BTR 10 i km 37,62 er der ophobning af vand på banens venstre side. Dette vand skal pumpes over på banens højre side i eksisterende Ø400 plastrør. Når vandet er bortpumpet, skal eksisterende gennemløb spules, TV-inspiceres og registreres. Der er fire brønde på banens højre side, som ønskes registreret og ca. 300 meter grøft i banens venstre side, som skal oprenses og registreres.
Identifikator for proceduren :  6fa27054-2333-4b55-bbc4-5840df6caaf4
Intern identifikator :  2021-13108
Type af procedure :  Begrænset
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  77314000 Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Kat. 2: BTR 10 – Km 37,62 – Gennemløb
Beskrivelse :  På BTR 10 i km 37,62 er der ophobning af vand på banens venstre side. Dette vand skal pumpes over på banens højre side i eksisterende Ø400 plastrør. Når vandet er bortpumpet, skal eksisterende gennemløb spules, TV-inspiceres og registreres. Der er fire brønde på banens højre side, som ønskes registreret og ca. 300 meter grøft i banens venstre side, som skal oprenses og registreres.
Intern identifikator :  2021-13108
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  77314000 Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  623,500 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  FORSTAS A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Det vindende tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  623,500 DKK
Underentreprise :  not-known
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Kat. 2: BTR 10 – Km 37,62 – Gennemløb
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-06-07+02:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Banedanmark
Registreringsnummer :  18632276
Afdeling :  Danmark
Postadresse :  Carsten Niebuhrs Gade 43
By :  København V
Postnummer :  1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  banedanmark@bane.dk
Telefon :  +45 82340000
Fax :  +45 82344572
Internetadresse :  https://www.bane.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  FORSTAS A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  29615756
Postadresse :  Prins Georgs Kvarter 3
By :  Fredericia
Postnummer :  7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
E-mail :  info@forstas.dk
Telefon :  +45 61312551
Internetadresse :  https://forstas.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  8ff79799-91e3-419b-b33f-e450e20d9a39 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-03Z 14:52:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00008611-2024
EUT-S-nummer :  4/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-05Z

Send til en kollega

0.047