23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Kat. 3: FSP0576 + NA0074 sporfornyelse + opgradering Hillerød Station


Banedanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Banedanmark
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kat. 3: FSP0576 + NA0074 sporfornyelse + opgradering Hillerød Station
Beskrivelse :  Opgavens formål er at få skaffet information om og afklaret eksisterende afvandingsforhold ved de eksisterende sporskifter, der i projektet her udskiftes til nye sporskifter, idet de flyttes relativt få meter. Det skal sikres, at disse stadigvæk afvander korrekt, når der nu etableres ny sporkasse ved disse sporskifter. Det samme gøres gældende ved alle steder, der skal laves ny sporkasse, hvorfor eksisterende anlæg skal TV-inspiceres, for at sikre både tilstand og koter af eksisterende forbindelsessystem. Udover dette skal der fra perroner inspiceres et antal ledninger, der ligger i perronerne, der enten muligvis eller med garanti vil skulle omlægges, grundet det nye spors gennemkørsel af stationsarealet.
Identifikator for proceduren :  9d01c867-77f0-4879-b18c-60ec71140a4a
Intern identifikator :  14117211
Type af procedure :  Begrænset
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  77314000 Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Kat. 3: FSP0576 + NA0074 sporfornyelse + opgradering Hillerød Station
Beskrivelse :  Opgavens formål er at få skaffet information om og afklaret eksisterende afvandingsforhold ved de eksisterende sporskifter, der i projektet her udskiftes til nye sporskifter, idet de flyttes relativt få meter. Det skal sikres, at disse stadigvæk afvander korrekt, når der nu etableres ny sporkasse ved disse sporskifter. Det samme gøres gældende ved alle steder, der skal laves ny sporkasse, hvorfor eksisterende anlæg skal TV-inspiceres, for at sikre både tilstand og koter af eksisterende forbindelsessystem. Udover dette skal der fra perroner inspiceres et antal ledninger, der ligger i perronerne, der enten muligvis eller med garanti vil skulle omlægges, grundet det nye spors gennemkørsel af stationsarealet.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  77314000 Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  1,307,600 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Norva 24 Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Det vindende tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  1,307,600 DKK
Underentreprise :  not-known
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Kat. 3: FSP0576 + NA0074 sporfornyelse + opgradering Hillerød Station
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-10-27+02:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Banedanmark
Registreringsnummer :  18632276
Afdeling :  Danmark
Postadresse :  Carsten Niebuhrs Gade 43
By :  København V
Postnummer :  1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  banedanmark@bane.dk
Telefon :  +45 82340000
Fax :  +45 82344572
Internetadresse :  https://www.bane.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Norva 24 Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  10206987
Postadresse :  Ringager 2B
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Telefon :  +45 51387430
Internetadresse :  https://norva24.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  17da4c99-da32-4a0d-800a-2ae354da765a -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-09Z 12:07:44Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00016421-2024
EUT-S-nummer :  7/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-10Z

Send til en kollega

0.063