23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Målevogne og Teknisk Rådgivning og Databehandling, Ruhedsmålinger


Banedanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Banedanmark
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Målevogne og Teknisk Rådgivning og Databehandling, Ruhedsmålinger
Beskrivelse :  Målevogne og Teknisk Rådgivning og Databehandling, Ruhedsmålinger
Identifikator for proceduren :  d25f38a2-6359-47af-bc27-b021763a49e1
Tidligere bekendtgørelse :  e1f3d75b-76e0-492a-9673-3807bd2a5ce5-01
Intern identifikator :  2023-13028
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
Yderligere klassificering ( cpv ):  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Yderligere klassificering ( cpv ):  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,200,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  5.2 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU - 
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Målevogne Ruhedsmålinger
Beskrivelse :  Ind-leje af mandskabs- og målevogne til årlige ruhedsmålinger
Intern identifikator :  2023-13028
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
Yderligere klassificering ( cpv ):  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Yderligere klassificering ( cpv ):  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-03+01:00
Slutdato :  2030-09-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,400,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,400,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen :  Banedanmark
Organisation, der undertegner kontrakten :  Banedanmark
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Teknisk Rådgivning og databehandling Ruhedsmålinger
Beskrivelse :  Indsamling af data, målinger og analyser af årlige ruhedsmålinger
Intern identifikator :  2023-13028
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
Yderligere klassificering ( cpv ):  71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
Yderligere klassificering ( cpv ):  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ingen optioner
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-03+01:00
Slutdato :  2030-09-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Kvalitet og Samarbejde & Organisering
Beskrivelse :  Pris 40% Kvalitet 30% Samarbejde og Organisering 30%
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Se udbudsbetingelser afsnit 3
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Banedanmark
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Railservice
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  345239
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0001
Værdien af resultatet :  4,740,000 DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland :  DNK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  F2 2023-13028
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Banedanmark
6.1.4  Statistiske oplysninger
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  4,740,000 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  4,740,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Sweco Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023 13028
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Værdien af resultatet :  3,787,900 DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland :  DNK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2023 13028
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Banedanmark
6.1.4  Statistiske oplysninger
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  3,787,900 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  3,787,900 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Banedanmark
Registreringsnummer :  18632276
Afdeling :  Danmark
Postadresse :  Carsten Niebuhrs Gade 43
By :  København V
Postnummer :  1577
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sanne Graae Christensen
E-mail :  SGCH@BANE.dk
Telefon :  +45 20261587
Internetadresse :  https://www.bane.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Sweco Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  48233511
Postadresse :  Ørestads Boulevard 41
By :  København S
Postnummer :  2300
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Morten Hell
E-mail :  morten.hell@sweco.dk
Telefon :  27234438
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0002
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Railservice
Den økonomiske operatørs størrelse :  micro
Registreringsnummer :  18319705
Postadresse :  Hærvejen 75
By :  Rødekro
Postnummer :  6230
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Erik Jessen
E-mail :  mail@railservice.dk
Telefon :  51706899
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0001
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  8ff5c7ad-71b2-4ac8-8c8d-bd5c343f834c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-11Z 12:20:07Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00026771-2024
EUT-S-nummer :  10/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-15Z

Send til en kollega

0.048