23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sankt Lukas Stiftelsen

Levering af IT-Drift


Sankt Lukas Stiftelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Sankt Lukas Stiftelsen
Køberens retlige status :  Organisation, der tildeler en kontrakt, som modtager subsidier fra regional regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af IT-Drift
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter levering af IT-drift i form af bl.a. PaaS, SaaS, netværksdrift, arbejdsplads, brugersupport- og administration.
Identifikator for proceduren :  296fef30-9051-4d98-aa6f-fa6e31537dc0
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  51600000 Installation af edb- og kontorudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Bernstorffsvej 20
By :  Hellerup
Postnummer :  2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering af IT-Drift
Beskrivelse :  Udbuddet omfatter levering af IT-drift i form af bl.a. PaaS, SaaS, netværksdrift, arbejdsplads, brugersupport- og administration.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  51600000 Installation af edb- og kontorudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten er tidsubegrænset. Ordregiver kan opsige Kontrakten tidligst med virkning fra 1. januar 2026. Leverandøren kan tidligst opsige Kontrakten med virkning fra 1. januar 2027, hvorfor varigheden er angivet til 36 måneder.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Bernstorffsvej 20
By :  Hellerup
Postnummer :  2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  36 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  9,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der udfører betalingen :  Sankt Lukas Stiftelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Sankt Lukas Stiftelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  7,211,698 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Fellowmind Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  01
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  7,211,698 DKK
Underentreprise :  yes
Underentrepriseværdien er kendt :  No
Underentrepriseprocentdelen er kendt :  No
Beskrivelse :  Elektrikerarbejde Leasing af PC'ere og tilhørende udstyr.
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  01
Titel :  Levering af IT-Drift
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-13+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-05+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Sankt Lukas Stiftelsen
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Sankt Lukas Stiftelsen
Registreringsnummer :  12125828
Postadresse :  Bernstorffsvej 20
By :  Hellerup
Postnummer :  2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas s Dall-Arnesen
E-mail :  thomas@salamon.dk
Telefon :  +45 29916829
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Fellowmind Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  25790936
Postadresse :  Rosenørns Allé 1
By :  Frederiksberg C
Postnummer :  1970
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jeppe Bertelsen
E-mail :  udbud@fellowmind.dk
Telefon :  +45 28888312
Internetadresse :  https://www.fellowmind.com/da-dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  ed19aeac-877b-4c8b-8f7c-faa5077a97df -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-23Z 09:38:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00049359-2024
EUT-S-nummer :  17/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-24Z

Send til en kollega

0.047