23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Naturstyrelsen

Genudbud: Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande


Naturstyrelsen

86061-2024 - Resultater
Danmark – Rør og fittings – Genudbud: Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande
OJ S 29/2024 09/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Naturstyrelsen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud: Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande
Beskrivelse : Til brug for Kystdirektoratets nyttiggørelse af oprensningssediment (sand) fra Hvide Sande havn anvendes en boosterløsning, hvor sedimentet pumpes via trykrør til et område 600 m syd for havnen. Her skal trykledningen kontinuert forlænges efterhånde, som stranden fyldes op. Udbuddet vedrøre ca. 1.500 lb.m. Ø400 mm stålrør med påsvejste flanger.
Identifikator for proceduren : 7dfa17d3-4a75-4036-88bd-91720ed7edf6
Intern identifikator : 21/11402
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44164310   Rør og fittings
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14622000   Stål
2.1.2.
Udførelsessted
By : Hvide Sande
Postnummer : 6960
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering på plads syd for Hvide Sande
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud: Indkøb af stålrør til booster i Hvide Sande
Beskrivelse : Til brug for Kystdirektoratets nyttiggørelse af oprensningssediment (sand) fra Hvide Sande havn anvendes en boosterløsning, hvor sedimentet pumpes via trykrør til et område 600 m syd for havnen. Her skal trykledningen kontinuert forlænges efterhånde, som stranden fyldes op. Udbuddet vedrøre ca. 1.500 lb.m. Ø400 mm stålrør med påsvejste flanger.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 44164310   Rør og fittings
Yderligere klassificering   ( cpv ): 14622000   Stål
5.1.2.
Udførelsessted
By : Hvide Sande
Postnummer : 6960
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering på plads syd for Hvide Sande
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 26   Uge
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Naturstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Naturstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Naturstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 499 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Seasight Solutions A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 499 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakt 21/11402
Titel : Kontrakt - Indkøb af Ø400mm stålrør med flanger
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/04/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/05/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Naturstyrelsen
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Nordic Production Group OÜ
Tilbud :
Officielt navn : Soft & Teknik A/S
Tilbud :
Officielt navn : Ålsrode Smede og Maskinfabrik A/S
Tilbud :
Officielt navn : Wicotec Kirkebjerg A/S
Tilbud :
Officielt navn : SH Group A/S
Tilbud :
Officielt navn : Skanda A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Naturstyrelsen
Registreringsnummer : 33157274
Afdeling : Kystdirektoratet
Postadresse : Højbovej 1    
By : Lemvig
Postnummer : 7620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Grimstrup
E-mail : ggr@kyst.dk
Telefon : +45 91338429
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Seasight Solutions A/S
Registreringsnummer : 43330691
Postadresse : Beddingsvej 2    
By : Hvide Sande
Postnummer : 6960
Land : Danmark
Telefon : +45 93394209
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Nordic Production Group OÜ
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 12948603
Postadresse : Lai 34/36    
By : Tartu
Postnummer : 51005
Land : Estland
Kontaktpunkt : Kadri Jürgenson
E-mail : kadri@npg.ee
Telefon : +372521267
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : SH Group A/S
Registreringsnummer : 12762704
Postadresse : Kuopiovej 20    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : John Christensen
E-mail : jc@shgroup.dk
Telefon : +4525256582
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Skanda A/S
Registreringsnummer : 14481834
Postadresse : Daniavej 35-37    
By : ;ariager
Postnummer : 9550
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Alex Andreasen
E-mail : alex@skanda.dk
Telefon : +4560637468
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Soft & Teknik A/S
Registreringsnummer : 24257509
Postadresse : Håndværkervej 3    
By : Frederikshavn
Postnummer : 9900
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Finn J. Larsen
E-mail : fl@sogt.dk
Telefon : +4540447805
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Wicotec Kirkebjerg A/S
Registreringsnummer : 73585511
Postadresse : Dybendal Allé 10    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Jørgensen
E-mail : henj@wk.dk
Telefon : +4530183596
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Ålsrode Smede og Maskinfabrik A/S
Registreringsnummer : 31483646
Postadresse : Fabrikvej 9    
By : Grenå
Postnummer : 8500
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jan Andersen
E-mail : ja@aalsrode.dk
Telefon : +4587581861
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 564a4178-18f2-454b-83e2-2bdb77f9254c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/02/2024   10:12:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/02/2024   10:15:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 86061-2024
EUT-S-nummer : 29/2024
Offentliggørelsesdato : 09/02/2024

Send til en kollega

0.062