23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Kat. 3: Undersøgelsesudbud BN1 anlæg Grejs BTR 33 km 103,55-103,70 samt km 108,4-108,55


Banedanmark

149617-2024 - Resultater
Danmark – Vedligeholdelse af arealer – Kat. 3: Undersøgelsesudbud BN1 anlæg Grejs BTR 33 km 103,55-103,70 samt km 108,4-108,55
OJ S 51/2024 12/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kat. 3: Undersøgelsesudbud BN1 anlæg Grejs BTR 33 km 103,55-103,70 samt km 108,4-108,55
Beskrivelse : På ovennævnte strækninger ligger et såkaldt BN1 sikkerhedsbærende anlæg, som håndterer grundvand nede fra undergrunden og på tværs i sporenes retning. Samtidig håndteres regnvand og overfladevand hovedsageligt igennem det samme anlæg. Det overordnede formål med opgaven er at identificere det eksisterende anlæg, dets funktion og indsamle relevante data samt oprense grøfter, spule dræn og de brønde, der forekommer på strækningerne, som er en del af anlægget.
Identifikator for proceduren : 6204e07a-32e3-457f-8d5b-cad1c616d3c3
Intern identifikator : 2023-21892
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77314000   Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kat. 3: Undersøgelsesudbud BN1 anlæg Grejs BTR 33 km 103,55-103,70 samt km 108,4-108,55
Beskrivelse : På ovennævnte strækninger ligger et såkaldt BN1 sikkerhedsbærende anlæg, som håndterer grundvand nede fra undergrunden og på tværs i sporenes retning. Samtidig håndteres regnvand og overfladevand hovedsageligt igennem det samme anlæg. Det overordnede formål med opgaven er at identificere det eksisterende anlæg, dets funktion og indsamle relevante data samt oprense grøfter, spule dræn og de brønde, der forekommer på strækningerne, som er en del af anlægget.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77314000   Vedligeholdelse af arealer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 82340000
Fax : +45 82344572
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4724d8e0-2008-4711-9a34-d5d4ac5cb82a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/03/2024   14:47:50 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/03/2024   15:01:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 149617-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.047