23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt


Region Sjælland

174077-2024 - Resultater
Danmark – Operationslamper – Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt
OJ S 59/2024 22/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt
Beskrivelse : Operationslamper, monitorophæng og undersøgelseslamper fællesregionalt
Identifikator for proceduren : ad13fce6-ce4f-44b4-999e-b503d1c3b7f3
Tidligere bekendtgørelse : ae8c7484-3f1d-43b7-b7ac-74b4c3b6be46-01
Intern identifikator : Fællesudbud
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31521000   Lamper, 31524110   Lamper til operationsstuer, 33162100   Udstyr til operationsstuer
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 130 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Operationslamper, monitorophæng
Beskrivelse : Operationslamper, monitorophæng
Intern identifikator : Fællesudbud
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31521000   Lamper, 31524110   Lamper til operationsstuer, 33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 18/03/2024
Varigheds slutdato : 17/03/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 80 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (pointantal, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rengøring og hygiejne
Vægtning (pointantal, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (pointantal, præcis) : 5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Undersøgelseslamper
Beskrivelse : Undersøgelseslamper
Intern identifikator : Fællesudbud
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31521000   Lamper, 31524110   Lamper til operationsstuer, 33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 18/03/2024
Varigheds slutdato : 17/03/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 42 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (pointantal, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rengøring og hygiejne
Vægtning (pointantal, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (pointantal, præcis) : 5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Operationslamper, monitorophæng Region Nordjylland
Beskrivelse : Operationslamper, monitorophæng Region Nordjylland
Intern identifikator : Fællesudbud
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33167000   Operationslamper
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31521000   Lamper, 31524110   Lamper til operationsstuer, 33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 18/03/2024
Varigheds slutdato : 17/03/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (pointantal, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rengøring og hygiejne
Vægtning (pointantal, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Vægtning (pointantal, præcis) : 5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 130 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 348457 - OP-lamper og monitorophæng
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 40 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 34845701
Titel : 348457 op-lamper
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 348457 - OP-lamper og monitorophæng - Nord
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 3 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 34845703
Titel : 348457 OP-lamper Nord
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Mediq Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 348457 - Undersøgelseslamper
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 22 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 348457 undersøgelseslamper
Titel : 348457 undersøgelseslamper
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Mediq Danmark A/S, Mediq Danmark A/S, Mediq Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 348457
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 34845702, 348457 op-lamper, 348457
Titel : Undersøgelseslamper 348457 op-lamper 348457 OP-lamper Nord
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 348457 - OP-lamper og monitorophæng - Nord
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 348457-3
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Carlsen
Telefon : +45 40249776
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Simonsen & Weel A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 13093032
Postadresse : Vejleåvej 66    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kep@sw.dk
Telefon : +45 21710095
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mediq Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 86479915
Postadresse : Kornmarksvej 15-19    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 21315873
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : af6f0cd0-4265-4409-9fe1-1ef559dc5890   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/03/2024   11:00:43 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/03/2024   11:00:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 174077-2024
EUT-S-nummer : 59/2024
Offentliggørelsesdato : 22/03/2024

Send til en kollega

0.094