23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Kat. 6: Naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær)


Banedanmark

190421-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl – Kat. 6: Naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær)
OJ S 64/2024 29/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kat. 6: Naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær)
Beskrivelse : Opgaven omfatter naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær).
Identifikator for proceduren : f4aee26b-23e7-47f2-90bf-fae1752a2400
Intern identifikator : 2022-23531
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34928200   Hegn, 45262420   Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner, 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor, 77312100   Ukrudtsbekæmpelse, 77314000   Vedligeholdelse af arealer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kat. 6: Naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær)
Beskrivelse : Opgaven omfatter naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær).
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 77000000   Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34928200   Hegn, 45262420   Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner, 50225000   Vedligeholdelse af jernbanespor, 77312100   Ukrudtsbekæmpelse, 77314000   Vedligeholdelse af arealer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 996,29   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : F-R-H.dk APS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Det vindende tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 996,29   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kat. 6: Naturindsatser på 11 biodiversitetsområder (Skovbryn) på BTR 31 (Tim – Vesterkjær)
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 82340000
Fax : +45 82344572
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : F-R-H.dk APS
Den økonomiske operatørs størrelse : micro
Registreringsnummer : 42956589
Postadresse : Vroldvej 58    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : info@f-r-h.dk
Telefon : +45 30353464
Internetadresse : https://www.f-r-h.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6690924b-6e14-47f9-b047-370a149a49f8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/03/2024   20:56:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/03/2024   21:31:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 190421-2024
EUT-S-nummer : 64/2024
Offentliggørelsesdato : 29/03/2024

Send til en kollega

0.063