Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 051-094043
Offentliggjort
14.03.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland

(24.06.2017)
De Forenede Dampvaskerier
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

Vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Henrik Poulsen
Telefon: +45 58573039
E-mail: hrp@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1) Navn og adresser
Fakse Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Henrik Poulsen
E-mail: hrp@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: hrp@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.Slagelse.dk

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
E-mail: hrp@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=182247&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=182247&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland (Faxe, Roskilde, Odsherred og Slagelse Kommune).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19231000
39512000
39514000
39514500
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vask, leje og levering af linned til Fællesudbud Sjælland (Faxe, Roskilde, Odsherred og Slagelse Kommune).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 100
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 (se ESPD, Del III A og B) og § 136 (se ESPD, Del III C).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD, Del III C):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7].

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (angives i ESPD, del IV B):

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Soliditetsgrad på minimum 15 %

— Egenkapital 2 000 000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (angives i ESPD del IV C og D):

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (angives i ESPD del IV C og D):

— Minimum 2 referencer for lignende leverancer (vaskeriydelser inden for pleje- og sundhedssektoren) — igangværende opgaver eller afsluttet indenfor de sidste 3 år

Ecolabel-certificering eller tilsvarende.

Vaskeriet skal have indført certificeret miljøledelse (ISO 14001, EMAS eller tilsvarende) og skal have indført certificeret arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001 eller tilsvarende (fx som indarbejdet i ISO 14001 og EMAS)).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2017
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til overværelse af åbning tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage skal være modtaget i klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentlig gjort i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.

Yderligere oplysninger kan ses på Klagenævnet hjemmeside https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2017

Send til en kollega

0.183