Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 072-137748
Offentliggjort
12.04.2017
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Allerød Kommune

Vejbelysning


Allerød Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 070-132586)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune
60183112
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
Kontaktperson: Bolette Bisp Justesen
Telefon: +45 23371660
E-mail: bolette.justesen@alleroed.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66552391.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vejbelysning.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Allerød Kommune overtager 1.7.2017 ejerskab til Belysningsanlægget inden for kommunegrænsen fra DONG. Med »Belysningsanlæg« forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, forsynings- og styreskabe samt måler- og elskabe.

De udbudte kontrakter omfatter drift, vedligeholdelse af ca. 8 000 master og armaturer samt modernisering af ca. 75 master og 1 300 armaturer. Master og armaturer er placeret på veje, stier og pladser. Der vil blive indgået 2 separate kontrakter (henholdsvis »Driftskontrakt« (Delaftale 1) og »Moderniseringskontrakt« (Delaftale 2), herefter samlet benævnt »Kontrakt«) mellem Ordregiver og Leverandøren. Hertil kommer, at ca. 500 af de 8 000 master og armaturer, er placeret på private veje/private fællesveje og stier, og disse master og armaturer skal Leverandøren drifte og vedligeholde på vegne af Ordregiver som ansvarlig vejmyndighed, indtil der eventuelt sker separation.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2017
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 070-132586

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.7)
Delkontraktnr.: 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Slut:
I stedet for:
Dato: 30/06/2020
Læses:
Dato: 30/06/2021
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 09/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato:
I stedet for:
Dato: 11/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 09/05/2017
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.13