23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 160-331136
Offentliggjort
23.08.2017
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DSB SOV

Lejlighedskøb af 12 MQ DMU togsæt


DSB SOV

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
DSB SOV
25050053
Telegade 2, Taastrup
Høje Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Tobias Didriksen von der Ahé
Telefon: +45 24683048
E-mail: todi@dsb.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

I.2) Fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lejlighedskøb af 12 MQ DMU togsæt.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køb af 12 Desiro MQ DMU togsæt med enkelte reservedele.

Anskaffelsen gennemføres som lejlighedskøb uden forudgående udbud I henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra h.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34622200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen gennemføres som lejlighedskøb uden forudgående udbud I henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra h). DSB kan overtage 12 Desiro MQ DMU togsæt — som DSB har leaset, driftet og vedligeholdt siden 2001 — på særligt fordelagtige vilkår for DSB, herunder til en pris under markedspris. Inkluderet i tilbudsprisen er desuden en mængde reservedele samt dokumentation til vedligeholdelse og reparation af togsættene.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Købsprisen er ikke blevet oplyst, da denne vurderes at være af fortrolig karakter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Lejlighedskøb, der udnytter en særlig fordelagtig mulighed, som er tilgængelig i en meget begrænset periode til en pris betydeligt lavere end markedspriserne
Forklaring:

DSB kan overtage 12 Desiro MQ DMU togsæt — som DSB har leaset, driftet og vedligeholdt siden 2001 — på særligt fordelagtige vilkår for DSB, herunder til en pris under markedspris. Inkluderet i tilbudsprisen er desuden en mængde reservedele samt dokumentation tilvedligeholdelse og reparation af togsættene.

Ud over prisbetragtningen vil DSB opnå en række fordele ved overtagelse af de 12 Desiro MQ DMU togsæt,sammenlignet med eventuelt køb af nyproduceret materiel. Togsættene er allerede i drift og udstyret til danske forhold. DSB's hidtidige anvendelse af togsættene betyder endvidere, at DSB personale (både togføre og værkstedspersonale) allerede er uddannet til at køre samt vedligeholde de 12 Desiro MQ DMU togsæt. Endeligter der en driftsmæssig fordel som følge af, at DSB benytter yderligere 8 Desiro togsæt i sin drift, og at DSB dermed samlet set råder over en flåde på i alt 20 Desiro togsæt.

Købsmuligheden gælder kun i en ganske kort periode.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 132-270708
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Køb af 12 Desiro MQ DMU togsæt med enkelte reservedele.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
16/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Alpha Trains Luxembourg SARL
B 140.872
Rue Alfred de Musset
Luxembourg
2175
Luxembourg
E-mail: info@alphatrains.eu
NUTS-kode: LU0

Internetadresse:http://www.alphatrains.eu/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2017

Send til en kollega

0.063