Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 181-370437
Offentliggjort
21.09.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

DR

Offentligt EU-udbud om leje af lysudstyr til DR's produktioner


DR

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Tina Edelskov
Telefon: +45 35202270
E-mail: tit@dr.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: medievirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud om leje af lysudstyr til DR's produktioner.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31500000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR ønsker at indgå rammeaftaler om leje af lysudstyr til DR's produktioner.

Udbuddet omfatter i alt 4 rammeaftaler:

1. Rammeaftale 1 — Gripudstyr

2. Rammeaftale 2 — Lysudstyr til produktioner, hvor der tilstræbes et filmisk visuelt udtryk, samt ENG/EFP produktioner

3. Rammeaftale 3 — Lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr under 150 000 DKK

4. Rammeaftale 4 — Lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr over 150 000 DKK.

Hver rammeaftale evalueres separat og en Tilbudsgiver, som byder på flere rammeaftaler, kan derfor ikke afgive kombinationstilbud, dvs. tilbud der er betinget af, at Tilbudsgiver vinder mere end en rammeaftale. DR vil i tilbudsevalueringen se bort fra sådanne bindinger/forudsætninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 — Leje af gripudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31518100
32211000
71318100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med én Leverandør om leje af gripudstyr. Ved gripudstyr forstås: Gripudstyr, der anvendes i forbindelse med alle typer af DR's produktioner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indleje af mandskab til håndtering af indlejet udstyr skal optionelt være en mulighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 — Leje af lysudstyr til produktioner, hvor der tilstræbes et filmisk visuelt udtryk, samt ENG/EFP produktioner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31518100
32211000
71318100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med 3 Leverandører om leje af lysudstyr til produktioner, hvor der tilstræbes et filmisk visuelt udtryk, samt ENG/EFP produktioner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indleje af mandskab til håndtering af indlejet udstyr skal optionelt være en mulighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr under 150 000 DKK

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31518100
32211000
71318100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med 3 Leverandører om leje af lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr under 150 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indleje af mandskab til håndtering af indlejet udstyr skal optionelt være en mulighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr over 150 000 DKK

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31518100
32211000
71318100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med 3 Leverandører om leje af lysudstyr til produktioner med en forventet lejeværdi af lysudstyr over 150 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Service og kvalitetssikring / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Indleje af mandskab til håndtering af indlejet udstyr skal optionelt være en mulighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 081-155845
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 — Leje af gripudstyr

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FilmGEAR ApS
25493354
Gyngemose Parkvej 84
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 70220302
E-mail: ole@filmgear.dk
Fax: +45 70220332
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.filmgear.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 — Leje af lysudstyr til produktioner, hvor der tilstræbes et filmisk visuelt udtryk

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FilmGEAR ApS
25493354
Gyngemose Parkvej 84
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 70220302
E-mail: ole@filmgear.dk
Fax: +45 70220332
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.filmgear.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet leje af lysudstyr < 150 000 DKK

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FilmGEAR ApS
25493354
Gyngemose Parkvej 84
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 70220302
E-mail: ole@filmgear.dk
Fax: +45 70220332
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.filmgear.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet leje af lysudstyr < 150 000 DKK

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Litecom A/S
24 22 40 15
Kirstinehøj 12
Kastrup
2770
Danmark
Telefon: +45 32961681
E-mail: rbs@litecom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.litecom.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet leje af lysudstyr > 150 000 DKK

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FilmGEAR ApS
25493354
Gyngemose Parkvej 84
Søborg
2860
Danmark
Telefon: +45 70220302
E-mail: ole@filmgear.dk
Fax: +45 70220332
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.filmgear.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet leje af lysudstyr > 150 000 DKK

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Litecom A/S
24 22 40 15
Kirstinehøj 12
Kastrup
2770
Danmark
Telefon: +45 32961681
E-mail: rbs@litecom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.litecom.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 — Leje af lysudstyr til produktioner med en forventet leje af lysudstyr > 150 000 DKK

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Nordic Rentals AS
DK32893422
Helge Nielsens Allé 5
løsning
8723
Danmark
E-mail: tp@nordic.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
København C
0999
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2017

Send til en kollega

0.107