Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 182-372095
Offentliggjort
22.09.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rigspolitiet

Opdateringer

Rettelse
(27.09.2017)

II.2.4)
I stedet for:
Dansk politi har behov for overtræksveste til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt. Disse veste skal udvikles specielt til dansk politi.
Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 1 000 overtræksveste. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.
Læses:
Dansk politi har behov for to typer todelte motorcykelkøredragter; en til sommerbrug samt en til vinterbrug. Derudover har dansk politi behov for sommer- og vinterhandsker til motorcykelbrug. Det forventes, at køredragterne og handskerne, er standardvarer, som ikke specielt skal udvikles til dansk politi. Der skal leveres tre forskellige typer motorcykelhandsker.
Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 200 stk. af hver type jakke og bukser og i alt 900 par handsker. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.

II.2.4)
I stedet for:
Dansk politi har behov for to typer todelte motorcykelkøredragter; en til sommerbrug samt en til vinterbrug. Derudover har dansk politi behov for sommer- og vinterhandsker til motorcykelbrug. Det forventes, at køredragterne og handskerne, er standardvarer, som ikke specielt skal udvikles til dansk politi. Der skal leveres tre forskellige typer motorcykelhandsker.
Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 200 stk. af hver type jakke og bukser og i alt 900 par handsker. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.
Læses:
Dansk politi har behov for overtræksveste til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt. Disse veste skal udvikles specielt til dansk politi.
Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 1 000 overtræksveste. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.

II.2.14)
I stedet for:
Ordregivers skøn er at rammeaftalens værdi vil være i intervallet 500 000 DKK-1 500 000 DKK i aftaleperioden.
Læses:
Ordregivers skøn er at rammeaftalens værdi vil være i intervallet 500 000 DKK-1 000 000 DKK i aftaleperioden.

Annullering
(17.10.2017)

Ordregiver har pligt til at udelukke virksomheder, som er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135-136. Ordregiver vil undlade at udelukke tilbudsgiver, såfremt denne inden en af ordregiver fastsat passende frist efter tilbudsfristens udløb kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed i form af enten dokumentation for den nødvendige sikkerhedsstillelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 2 eller for indgåelsen af en afviklingsordning forud for tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3
Ordregiver har gjort brug af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en situationerne angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 på tidspunktet for afleveringen af tilbuddet, eller i løbet af udbudsprocessen, vil ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbudsprocessen.
Før ordregivers tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. §159, stk. 2.
Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på http://www.comdia.com/rigspolitiet/ide-udbud/mc-dragt
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Udbuddet annulleres, da der er stillet spørgsmål til mindstekrav, både i delaftale 1 og 2, som gør at ordregiver er nødt til at foretage væsentlige ændringer i udbudsmaterialet. Ordregiver forventer at offentliggøre udbuddet på ny med de nødvendige ændringer i oktober 2017.

Annullering
(17.10.2017)

Ordregiver har pligt til at udelukke virksomheder, som er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135-136. Ordregiver vil undlade at udelukke tilbudsgiver, såfremt denne inden en af ordregiver fastsat passende frist efter tilbudsfristens udløb kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed i form af enten dokumentation for den nødvendige sikkerhedsstillelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 2 eller for indgåelsen af en afviklingsordning forud for tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3
Ordregiver har gjort brug af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en situationerne angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 på tidspunktet for afleveringen af tilbuddet, eller i løbet af udbudsprocessen, vil ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbudsprocessen.
Før ordregivers tildeling af rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. §159, stk. 2.
Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på http://www.comdia.com/rigspolitiet/ide-udbud/mc-dragt
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Udbuddet annulleres, da der er stillet spørgsmål til mindstekrav, både i delaftale 1 og 2, som gør at ordregiver er nødt til at foretage væsentlige ændringer i udbudsmaterialet. Ordregiver forventer at offentliggøre udbuddet på ny med de nødvendige ændringer i oktober 2017.

Annullering
(17.10.2017)

Offentligt udbud af motorcykeldragter, motorcykelhandsker og overtræksveste


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
E-mail: ahe020@politi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/324819

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=194767&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=194767&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af motorcykeldragter, motorcykelhandsker og overtræksveste.

Sagsnr.: j.nr. 2017-3321-11
II.1.2) Hoved-CPV-kode
18230000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører motorcykeldragter, motorcykelhandsker og overtræksveste og består af 2 delaftaler:

1) MC dragter og handsker og

2) overtræksveste.

Delaftale 1 omfatter to typer todelte motorcykelkøredragter; en til sommerbrug samt en til vinterbrug, samt sommer- og vinterhandsker til motorcykelbrug. Det forventes at køredragter og handsker er standardvarer, som ikke skal udvikles specielt til dansk politi.

Delaftale 2 omfatter overtræksveste til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt, som skal udvikles specielt til dansk politi.

Det er et krav på delaftale 2, at leverandøren og alle, der bistår leverandøren i forhold til rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af Politiets sikkerhedsmyndighed. Denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i rammeaftalens løbetid.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af delaftale 1: Motorcykeldragter og -handsker

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18200000
18424000
18424500
35113430
35113440
35811200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dansk politi har behov for overtræksveste til at trække ud over en sort civil motorcykeldragt. Disse veste skal udvikles specielt til dansk politi.

Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 1 000 overtræksveste. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregivers skøn er at rammeaftalens værdi vil være i intervallet 2 000 000 DKK-8 000 000 DKK i aftaleperioden.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af delaftale 2: Overtræksveste

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18200000
18424000
18424500
35113430
35113440
35811200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dansk politi har behov for to typer todelte motorcykelkøredragter; en til sommerbrug samt en til vinterbrug. Derudover har dansk politi behov for sommer- og vinterhandsker til motorcykelbrug. Det forventes, at køredragterne og handskerne, er standardvarer, som ikke specielt skal udvikles til dansk politi. Der skal leveres tre forskellige typer motorcykelhandsker.

Forbruget i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 200 stk. af hver type jakke og bukser og i alt 900 par handsker. Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregivers skøn er at rammeaftalens værdi vil være i intervallet 500 000 DKK-1 500 000 DKK i aftaleperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I feltet »Finansielle nøgletal« i ESPD angives egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Tallene angives i DKK. Ved beregning af egenkapitalen lægges værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen. Derefter trækkes værdierne for de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser (passiver) fra.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Årsregnskaber eller uddrag heraf for det senest disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Hvis oplysningerne ikke fremgår af lovpligtige årsregnskaber, kan ansøgeren fremlægge en revisorerklæring, ledelseserklæring eller tro og love-erklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en egenkapital på mindst 100 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i rammeaftalen stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

Det bemærkes at Rammeaftalen for delaftale 2 indeholder krav om Leverandøren og alle, der bistår Leverandøren i forhold til rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af Politiets sikkerhedsmyndighed og at denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne opretholdes i rammeaftalens løbetid.

Derudover indeholder rammeaftalen for delaftale 2, krav til opbevaring af kundens ærmeemblemer, som skal opbevares og transporteres adskilt fra andre kunders produkter, samt opbevares forsvarligt i egnede lokaler, som alene kan betjenes af relevante medarbejdere.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 043-070165
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2017
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/04/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/10/2017
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har pligt til at udelukke virksomheder, som er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135-136. Ordregiver vil undlade at udelukke tilbudsgiver, såfremt denne inden en af ordregiver fastsat passende frist efter tilbudsfristens udløb kan forelægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed i form af enten dokumentation for den nødvendige sikkerhedsstillelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 2 eller for indgåelsen af en afviklingsordning forud for tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3

Ordregiver har gjort brug af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en situationerne angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 på tidspunktet for afleveringen af tilbuddet, eller i løbet af udbudsprocessen, vil ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbudsprocessen.

Før ordregivers tildeling af Rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. § 159, stk. 2.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på http://www.comdia.com/rigspolitiet/ide-udbud/mc-dragt

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2017

Send til en kollega

0.153