23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 014-029426
Offentliggjort
20.01.2018
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Hässleholms kommun

Opdateringer

Rettelse
(31.01.2018)

I.3
Placing the text to be modified:Kommunikation
instead of:
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeNotYetPublished.aspx
Read:
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=27090

Ansöksinbjudan till upphandling av ackumulator


Hässleholms kommun

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Varor

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Hässleholms kommun
212000-0985
Hässleholm
Sverige
E-post: andrea.a.akesson@hassleholm.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hassleholm.se/

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeNotYetPublished.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Allmän offentlig verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ansöksinbjudan till upphandling av ackumulator

Referensnummer: HMAB 2018/37
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

-.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

-.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10) Information om alternativa anbud
II.2.11) Information om optioner
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Tidsfrist för mottagningen av ansökningar för en anbudsinfordran eller ansökningar om förhandling / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 12/02/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/01/2018

Send til en kollega

0.098