23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 035-076799
Offentliggjort
20.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kustbevakningen

6-årsöversyn KBV 302


Kustbevakningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kustbevakningen
202100-3997
Box 536
Karlskrona
37123
Sverige
Kontaktperson: Maria Willman
E-post: upphandling@kustbevakningen.se
Nuts-kod: SE2

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kustbevakningen.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

6-årsöversyn KBV 302

Referensnummer: 2017-1640
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71631400
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

I enlighet med periodiskt underhåll ska 6-årsöversyn genomföras på Kustbevakningens fartyg KBV 302. Fartyget har sin hemmahamn vid kuststationen Karlskrona.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 400 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50240000
50241000
50241100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

I enlighet med periodiskt underhåll ska 6-årsöversyn genomföras på Kustbevakningens fartyg KBV 302. Fartyget har sin hemmahamn vid kuststationen Karlskrona.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 128-261455
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/08/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Hasslö Varv AB
556074-9664
Box 1056
Öckerö
47522
Sverige
E-post: patrik.davidsson@hasslobatvarv.se
Nuts-kod: SE

Internetadress:http://www.hasslobatvarv.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 400 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/02/2018

Send til en kollega

0.129