23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 037-080493
Offentliggjort
22.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kungsbacka kommun

Elmaterial


Kungsbacka kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kungsbacka kommun
212000-1256
Kungsbacka kommun
Kungsbacka
434 81
Sverige
Kontaktperson: Johan Rohdin
E-post: johan.rohdin@kungsbacka.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kungsbacka.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Elmaterial

Referensnummer: 17/46
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31680000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Kungsbacka kommuns behov av ett brett elmaterialsortiment, till verksamhet bland annat inom tekniska förvaltningen (reningsverk) och fastighetsförvaltningen.

Utvärderingskriterier och metod.

Kungsbacka kommun kommer att tilldela avtalet till den/de anbudsgivare som har lämnat det/de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/n.

Kontroll av anbud genomförs av en referensgrupp inom Kommunen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31681000
31681400
31681410
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kommunen kommer att anta det/de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/anbuden utifrån kriteriet pris enligt följande; Anbudspris ska lämnas i ”Bilaga – Elmaterial produktlista” enligt nedanstående förutsättningar: · Anges i SEK exklusive moms · Anbudsgivare anger anbudspris per position i ”Bilaga – Elmaterial produktlista” · Varje positions anbudspris x positionens beräknade årsvolym = anbudssumma per position · Anbudssumman för respektive position summeras sedan samman till en total anbudssumma för nettoprissatta produkter. · För rabattsortiment anges rabatten med minst två (2) siffror.

Anbudsgivare ska kunna tillhandahålla samtliga i prisbilagan efterfrågade artiklar eller likvärdiga.

De anbud som innehar lägst total anbudssumma och uppfyller samtliga uppställda krav kommer att antas.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 101-200711
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/10/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ahlsell Sverige AB
556012-9206
Stockholm
117 98
Sverige
E-post: ahlsell@tenders.se
Nuts-kod: SE231
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/02/2018

Send til en kollega

0.14