23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 039-084476
Offentliggjort
24.02.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Framtiden Byggutveckling AB

Tuve Centrum


Framtiden Byggutveckling AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Framtiden Byggutveckling AB
556731-5170
Box 111
Göteborg
401 21
Sverige
Kontaktperson: Anders Alveflo
E-post: anders.alveflo@framtiden.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.framtiden.se

I.2) Gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tuve Centrum

Referensnummer: 0136/17
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Totalentreprenad omfattande 3 punkthus i 7-9 våningar med s:a 114 lägenheter.

Plats: Norr om Tuve torg, Göteborg.

Tider: Mark start; Sept 2017, husbyggnad start: feb 2018.

Skede: Laga kraftvunnen DP.

Projektchef: Per Strand.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 135 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45211300
45211341
45236000
45300000
45310000
45330000
45331000
45400000
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Totalentreprenad omfattande 3 punkthus i 7-9 våningar med s:a 114 lägenheter.

Plats: Norr om Tuve torg, Göteborg.

Tider: Mark start; Sept 2017, husbyggnad start: feb 2018.

Skede: Laga kraftvunnen DP.

Projektchef: Per Strand.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 067-125544
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/06/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tommy Byggare AB
556678-1943
Box 439
Alingsås
441 29
Sverige
E-post: anders.emanuelsson@tommybyggare.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress:http://www.tommybyggare.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 135 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/02/2018

Send til en kollega

0.142