23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 054-120631
Offentliggjort
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Diverse datautrustning


Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Direktiv 2004/17/EG

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Stockholm Vatten VA AB
Torsgatan 26
Att: Jonas Frändestam
SE-113 21 Stockholm
Sverige
E-post: jonas.frandestam@affarsconcept.se

I.2) Huvudsaklig verksamhet
Vatten
I.3) Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1) Beskrivning
II.1.1) Benämning på upphandlingen
Automation Henriksdal/Sickla
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Projektering och utförande
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholms län.
Se ansökningsinbjudan.

NUTS-kod SE110

II.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Denna entreprenad omfattar ett flertal anläggningar och inkluderar all styrning och övervakning av processen, värme och ventilationssystem och elsystem samt koordinering med de olika anläggningarna. Det befintliga systemet för automation ska utökas så att samtliga tillkommande processteg inryms i ett styrsystem. Reningsverket ska vara i drift och möta produktionsmålen under hela ombyggnationen varför det befintliga styrsystemet måste vara i drift under hela entreprenadtiden.
II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

30236000, 31682210, 32572000, 32573000, 32581100, 45252130, 45314320, 48151000, 48921000, 72200000, 72211000, 72228000, 72243000, 72262000, 72265000

II.1.6) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.2) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Typ av förfarande
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling
IV.2) Tilldelningskriterier
IV.2.1) Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet
IV.2.2) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3) Administrativ information
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
15SV973
IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 186-334994 av den 27.9.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1) Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 1
Benämning: ÅF-Industry AB
V.1.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.2.2018
V.1.2) Information om anbuden
V.1.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

ÅF-Industry AB
169 99 Stockholm
E-post: info@afconsult.com
Internetadress: www.afconsult.com

V.1.4) Upplysningar om kontraktets värde
V.1.5) Information om underentreprenader
V.1.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2) Kompletterande information:
VI.3) Överprövningsförfaranden
VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2) Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Tio dagar efter det att tilldelningsbeslut har offentliggjorts.
VI.3.3) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4) Datum då meddelandet sänts:
16.3.2018

Send til en kollega

0.105