23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-196516
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Vindere

(05.05.2018)
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG
Werftstrasse 24
24939 Flensburg

Vedligeholdelse af LEOPARD 1 WISENT


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Peter Cederfeld Falstaff
Telefon: +45 72814071
E-mail: fmi-id-sla11@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/29608918-d571-4a77-af90-d30cf8d05318/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af LEOPARD 1 WISENT

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) indgår rammeaftalen ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse da der foreligger tekniske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, som kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35000000
35400000
35410000
35420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler levering og vedligeholdelse af certificerede komponenter og reservedele til WISENT DK konfigurationen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Af sikkerhedshensyn er det strengt nødvendigt, at alle komponenter og reservedele relateret til systemsikkerhed er certificeret til brug i WISENT DK konfigurationen. FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) har produceret WISENT DK, og de har bevaret eksklusive rettigheder til en række komponenter og dele. FFG certificerer ydermere samtlige komponenter og dele inden brug. WISENT DK er baseret på platformen for Bergepanzer 2, som er blevet modificeret på centrale punkter; herunder er den signifikant tungere og kan bjærge køretøjer på størrelse med Leopard 2A5 DK Intops konfigurationen, hydrauliksystemet er helt nyt, motor- og trækkraft er blevet forøget, og ophæng og affjedring er blevet modificeret. Yderligere er bremsesystemet blevet modificeret for at kompensere for en større totalvægt samt forøget armering. Alle disse modifikationer medfører en forøgelse af den mekaniske belastning på dele og komponenter i forhold til tilsvarende dele, som findes i Bergepanzer 2 platformen. Af denne årsag kræver FMI, at alle sikkerhedsrelaterede reservedele er certificeret af FFG, således at det kan sikres, at alle specifikationer og materialetolerancer er i overensstemmelse med kravene til WISENT DK.

Jf. artikel 28, stk. 1, litra e i direktiv 2009/81/EF kan en ordregivende myndighed indgå kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når rammeaftalen af tekniske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør. Efter FMI’s bedste overbevisning er ingen andre virksomheder på nuværende tidspunkt i stand til at certificere komponenter og reservedele til WISENT DK konfigurationen, og der er således kun én leverandør. FMI vurderer derfor, at betingelserne for indgåelse af rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, som anført i artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt for så vidt angår tekniske grunde. Af denne årsag har FMI besluttet at tildele rammeaftalen til FFG.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG
DE811157649
Werftstrasse 24
Flensburg
24939
Tyskland
NUTS-kode: DE
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 50 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.1