23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 095-215522
Offentliggjort
19.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Musikhuset Aarhus

Udbud af LED-belysning til symfonisk sal i Musikhuset Aarhus


Musikhuset Aarhus

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Musikhuset Aarhus
55133018
Thomas Jensens Allé
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kim Johansen
Telefon: +45 21625529
E-mail: kim@kdmc.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://musikhusetaarhus.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af LED-belysning til symfonisk sal i Musikhuset Aarhus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Musikhuset Aarhus har et ønske om at udskifte den eksisterende belysning i symfonisk sal til LED belysning.

Der udbydes herved 2 delaftaler vedrørende denne belysning.

Delaftale 1 omfatter levering og installation af følgende seks typer af armaturer:

- Linje armaturer – sider,

- Linje armaturer – indgang,

- Ballustre,

- Downlights sider,

- Downlights Balkon,

- Strøgbelysning (ny installation).

Derudover indeholder delaftale 1 option på køb af RGBW belysning i balustre.

Delaftale 2 omfatter levering og installation af cannopy belysning.

Budgettet for delaftale 1 er på ca. 1 600 000 DKK, og budgettet for delaftale 2 er på ca. 700 000 DKK.

Installation forventes for begge delaftaler opstartet den 4.7.2018. Det er helt afgørende for Musikhuset Aarhus, at installationen er afsluttet og godkendt senest den 3.8.2018. Der skal således gennemføres opsætninger i salen fra den 6.8.2018, hvorefter der ikke vil være adgang til salen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 573 340.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af belysning i symfonisk sal

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31531100
31532000
45311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Thomas Jensens Allé.

8000 Aarhus C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering og installation af følgende seks typer af armaturer:

- Linje armaturer – sider,

- Linje armaturer – indgang,

- Ballustre,

- Downlights sider,

- Downlights Balkon,

- Strøgbelysning (ny installation).

Derudover indeholder delaftale 1 option på køb af RGBW belysning i balustre.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55 %
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetik og materialer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 1 indeholder option på køb af RGBW belysning i balustre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af cannopy belysning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31531100
31532000
45311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Thomas Jensens Allé.

8000 Aarhus C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering og installation af cannopy belysning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt vedrørende levering og installation af belysning i symfonisk sal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/05/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Lyngsaa A/S
38154133
Nordvej 11
Frederikshavn
9900
Danmark
E-mail: info@lyngsaa.eu
NUTS-kode: DK

Internetadresse: www.lyngsaa.eu

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 538 790.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kontrakt vedrørende levering og installation af canopy belysning i symfonisk sal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Atendi a/s
10311578
Mose Alle 16
Rødovre
2610
Danmark
E-mail: sj@atendi.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 034 550.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137 er udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Der vil være muilghed for at besigtige Symfonisk sal, hvor armaturerne skal monteres, den 22.2.2018, kl. 14:00.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2018

Send til en kollega

0.102