23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 098-224130
Offentliggjort
25.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Västra Götalandsregionen

Västfastigheter- Digitalt personaltillståndssystem för VGR:s parkeringsenhet


Västra Götalandsregionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Västra Götalandsregionen
232100-0131
Regionens Hus
Vänersborg
462 80
Sverige
Kontaktperson: Tommy Malmström
E-post: tommy.malmstrom@vgregion.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vgregion.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Västfastigheter- Digitalt personaltillståndssystem för VGR:s parkeringsenhet

Referensnummer: FAST 2018-00442
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31711300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställarens avsikt är att ha en fungerande, testad digital lösning för alla befintliga sjukhusområden och dess personal från och med december 2018. För att säkerställa funktionalitet och att den valda lösningen motsvarar beställarens krav och förväntningar kommer en utvärdering att göras.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48217000
48800000
63712400
98351000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Beställarens avsikt är att ha en fungerande, testad digital lösning för alla befintliga sjukhusområden och dess personal från och med december 2018. För att säkerställa funktionalitet och att den valda lösningen motsvarar beställarens krav och förväntningar kommer en utvärdering att göras.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande.

Inga giltiga anbud.

Visma annons: https://opic.com/id/afdknbvrna.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/05/2018

Send til en kollega

0.123