23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 098-225011
Offentliggjort
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Anläggningsarbete


Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Direktiv 2004/17/EG
Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning nej

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

PostNord Sverige AB
Stockholm
SE-Stockholm
Sverige
E-post: Group.Sourcing@postnord.com

Internetadress(er):

Elektronisk tillgång till information: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=105782&Goto=Docs

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=105782&Goto=Tender

Ytterligare upplysningar kan erhållas från Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Ytterligare handlingar kan erhållas från Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbudsansökningar och anbud ska skickas till Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2) Huvudsaklig verksamhet
Posttjänster
I.3) Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Post Danmark A/S
26663903
København V
1577 København
Danmark

Avsnitt II: Föremålet för kvalificeringssystemet

II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Byggentreprenader
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000, 79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Varor
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU:s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

18000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 2: Landtransport [2], även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 3: Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 4: Postbefordran på land [3] och i luften
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

64000000, 79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 5: Telekommunikationstjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

64000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 6: Finansiella tjänster a) Försäkringstjänster b) Bank- och investeringstjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

66000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 79000000, 65000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 50000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 8: Forsknings- och utvecklingstjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73000000, 79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 9: Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 10: Marknads- och opinionsundersökningar
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79000000, 24000000, 16000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

71000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 13: Reklamtjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 30000000, 37000000, 32000000, 48000000, 03000000, 73000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 34000000, 60000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 15: Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 16: Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 17: Hotell- och restaurangtjänster
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

55000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 72000000, 42000000, 79000000, 60000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 85000000, 31000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 18: Järnvägstransport
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 31000000, 85000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
Qualification System PostNord
II.2) Typ av upphandling
Tjänster
Tjänstekategori: nr 19: Sjötransport
II.3) Beskrivning av de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas genom kvalificeringssystemet:
Enligt direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om samordning av upphandlingsförfarandena för enheter som är verksamma inom vatten-, energi-, transport- och posttjänsterna (Försörjningsdirektivet) kan upphandlande enheter som är verksamma inom posttjänster använda kvalifikationssystem i samband med EU-upphandlingsförfaranden (artikel 77).
Kvalifikationssystemet för leverantörer och entreprenörer till PostNord-företag.
PostNord-koncernen kommer att använda kvalifikationssystemet för upphandlingar av kontrakt och ramavtal som omfattas av EU: s upphandlingsregler, men förbehåller sig rätten att publicera enskilda upphandlingar vid behov, även om de avser varor, tjänster eller entreprenader som omfattas av Kvalifikationssystemet.
Kvalifikationssystemet kan användas för kontrakt och ramavtal som inte omfattas av EU: s upphandlingsregler. För mer information se specifikationer och kompletterande handlingar som tillkommer under kvalifikationssystemets tid.
II.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60000000, 24000000, 16000000, 80000000, 19000000, 15000000, 09000000, 77000000, 51000000, 92000000, 65000000, 66000000, 33000000, 90000000, 22000000, 98000000, 63000000, 76000000, 50000000, 75000000, 35000000, 44000000, 64000000, 71000000, 39000000, 37000000, 30000000, 32000000, 48000000, 73000000, 03000000, 70000000, 55000000, 72000000, 79000000, 42000000, 34000000, 38000000, 41000000, 14000000, 43000000, 18000000, 45000000, 85000000, 31000000

II.5) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Kvalificeringsvillkor:
Kvalificeringsvillkor som de ekonomiska aktörerna ska uppfylla: Grunderna för uteslutning som anges i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU
Metoder som ska användas för att kontrollera vart och ett av dessa villkor: Egen försäkran eller annat preliminärt bevis
III.1.2) Information om reserverade kontrakt

Avsnitt V: Förfarande

IV.1) Tilldelningskriterier
IV.1.1) Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget eller i inbjudan att lämna anbud eller förhandla
IV.1.2) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: ja
Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen: PostNord kan använda elektroniska auktioner i detta kvalifikationssystem. Omfattningen och förfarandet för de elektroniska auktionerna kommer att presenteras i framtida upphandlingsdokument.
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
16/092
IV.2.2) Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning
IV.2.3) Information om förlängning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2) Kompletterande information:
VI.3) Överprövningsförfaranden
VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Stockholm
SE-Stockholm
Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/

VI.3.2) Överprövning
VI.3.3) Organ som kan lämna information om överprövning

Konkurrensverket
SE-Stockholm
Sverige
E-post: konkurrensverket@kkv.se
Telefon: +46 87001600
Internetadress: http://www.konkurrensverket.se/

VI.4) Datum då meddelandet sänts:
23.5.2018

Send til en kollega

0.12