23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 155-354815
Offentliggjort
14.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Ramavtal för om- och nyproduktion av trafiksignaler


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Nils Matsson
E-post: nils.matsson@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för om- och nyproduktion av trafiksignaler

Referensnummer: T2018-01266
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50232000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenader gällande ny- och ombyggnadsarbeten med tillhörande provisoriska trafiksignalslösningar, huvudsakligen i Beställarens trafiksignalsanläggningar, i dagsläget ca 515 st. Även arbeten i andra trafik- utrustningar kan förekomma såsom arbeten med kameror, bomanläggningar, VMS-skyltar och pollare. Arbetet kommer ske i en komplex miljö med avseende på trafik och miljö.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45300000
45310000
45316210
45316212
50232200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenader gällande ny- och ombyggnadsarbeten med tillhörande provisoriska trafiksignalslösningar, huvudsakligen i Beställarens trafiksignalsanläggningar, i dagsläget ca 515 st. Även arbeten i andra trafik- utrustningar kan förekomma såsom arbeten med kameror, bomanläggningar, VMS-skyltar och pollare. Arbetet kommer ske i en komplex miljö med avseende på trafik och miljö.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 087-194758
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Swarco Sverige AB
556024-7594
Vretvägen 14
Skogås
14234
Sverige
E-post: jesper.jonsson@swarco.com
Nuts-kod: SE1

Internetadress: http://www.swarco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 60 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Eltel Networks Infranet AB
556555-1073
Box 126 23
Stockholm
112 92
Sverige
E-post: kent.landar@eltelnetworks.se
Nuts-kod: SE1

Internetadress: http://www.eltelnetworks.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 60 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.083