23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358023
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Kemdräkter


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
202100-5984
Norra Klaragatan 18
Karlstad
651 81
Sverige
Kontaktperson: Carin Hammarbo
E-post: carin.hammarbo@msb.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kemdräkter

Referensnummer: 18/41
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
18143000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

MSB upphandlar ramavtal för kemdräkt med tillbehör som ska kunna stå emot de mest aggressiva ämnen i alla former samt kemiska stridsmedel (enligt EN 943-2).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 100 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35113400
35113410
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

MSB upphandlar ramavtal för kemdräkt med tillbehör som ska kunna stå emot de mest aggressiva ämnen i alla former samt kemiska stridsmedel (enligt EN 943-2).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 090-202241
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Interspiro AB
556569-3792
Box 2853
Täby
187 23
Sverige
E-post: roger.hassel@interspiro.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.interspoiro.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2018

Send til en kollega

0.173