23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 159-365614
Offentliggjort
21.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms Hamn Aktiebolag

57 Styr o Regler


Stockholms Hamn Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Hamn Aktiebolag
556008-1647
Frihamnsgatan 21 - 23
Stockholm
102 54
Sverige
Kontaktperson: Per Rydberg
Telefon: +46 8-6702666
E-post: per.rydberg@stockholmshamnar.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://stockholmshamnar.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

57 Styr o Regler

Referensnummer: 2018-00246/2.4.1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
51900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden innebär ny installation av styr- och övervakningssystem för Stockholm Norvik hamn.

Systemet byggs med apparatskåp och apparatlådor/montageplåtar för montage i apparatskåp, vilka levereras av annan entreprenör.

Apparatskåp/apparatlådor/montageplåtar kommer att innehålla PLC:er samt i vissa fall även operatörspaneler i respektive apparatutrymme för styrning, reglering och övervakning av de tekniska installationerna i hamnen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden innebär ny installation av styr- och övervakningssystem för Stockholm Norvik hamn.

Systemet byggs med apparatskåp och apparatlådor/montageplåtar för montage i apparatskåp, vilka levereras av annan entreprenör.

Apparatskåp/apparatlådor/montageplåtar kommer att innehålla PLC:er samt i vissa fall även operatörspaneler i respektive apparatutrymme för styrning, reglering och övervakning av de tekniska installationerna i hamnen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 060-133355
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

57 Styr o Regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/06/2018
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nordomatic Aktiebolag
556362-2074
Box 673
Tyresö
135 26
Sverige
Telefon: +46 855579792
E-post: pedram.fard@nordomatic.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/08/2018

Send til en kollega

0.566