23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-407745
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.10.2018 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220026&B=ODSHERRED

Udbyder

Odsherred Kommune

Vindere

Valg operatør

(30.11.2018)
Joca A/S
Industrivej 6
7830 Vinderup

Indkøb af affaldsbeholdere samt udkørsel m.m


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Birte Thrane Larsen
E-mail: bil@odsherred.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194236

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220026&B=ODSHERRED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220026&B=ODSHERRED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af affaldsbeholdere samt udkørsel m.m.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Odsherred Kommune udbyder hermed indkøb af, montering af, udkørsel og hjemtagning af affaldsbeholdere i offentligt EU udbud. Som hovedleverance leveres ca. 23 700 stk. 240 l 2-delte beholdere inklusiv levering, montering, udbringning og hjemtagning af eksisterende materiel. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4573 Højby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Odsherred Kommune udbyder hermed indkøb af, montering af, udkørsel og hjemtagning af affaldsbeholdere i offentligt EU udbud. Som hovedleverance leveres ca. 23 700 stk. 240 l 2-delte beholdere inklusiv levering, montering, udbringning og hjemtagning af eksisterende materiel. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Prægning af 2 ikoner på beholderkroppen;

2) Prægning af 2 ikoner på låget;

3) Udbringning af køkkenposer i forbindelse med udbringning af beholdere.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven. En tilbudsgiver, der enten

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste afsluttede årsregnskab.

Vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har håndteret minimum 2 opgaver omfattende levering af 2-hjulede affaldsbeholdere. Disse 2 opgaver skal samlet som minimum omfatte levering af 10 000 stk. affaldsbeholdere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/03/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 11:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018

Send til en kollega

0.098