23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 180-408655
Offentliggjort
19.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Värmdö kommun

Båttaxitjänster i skärgården


Värmdö kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Värmdö kommun
212000-0035
Skogsbovägen 9-11
Gustavsberg
134 81
Sverige
Telefon: +46 8-57048591
E-post: Jennie.Ek@varmdo.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://varmdo.kommun@varmdo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: kommun

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Båttaxitjänster i skärgården

Referensnummer: 2018KS/0422
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
34512000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Värmdö kommun har beslutat att avbryta aktuell upphandling. Skälen till avbrytandet är att det inte är möjligt att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Värmdö kommun vill tacka alla företag som visat intresse i upphandlingen. Vår målsättning är att på nytt annonsera upphandlingen inom kort när vi har omarbetat underlaget.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
34512000
60130000
34500000
60120000
60600000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Värmdö kommun upphandlar ett ramavtal för båttaxitjänster i skärgården och inbjuder härmed till att lämna anbud. Avtalet syftar till att anställda inom kommunen ska kunna ta sig ut i skärgården för att genomföra sina uppdrag, som kan omfatta hemtjänst, inspektioner, tillsynsuppdrag, m.m.

Värmdö kommun ska värna näringslivet i skärgården och har därför anpassat upphandlingen för att så många leverantörer som möjligt ska kunna lämna anbud och teckna avtal med kommunen. Avtal kommer att tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven.

Välkommen att lämna anbud!

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 171-388686
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/09/2018

Send til en kollega

0.092