23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-413965
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Endeligt tilbud om levering af fælles infrastruktur for nødkald


Ringkøbing-Skjern Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Ved Fjorden 6
Ringkøbing
6950
Danmark
Kontaktperson: Kell Nielsby Christensen
Telefon: +45 99741636
E-mail: kell.christensen@rksk.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84702514.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Endeligt tilbud om levering af fælles infrastruktur for nødkald

Sagsnr.: 17-039303
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en hostet løsning.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vedligehold og døgn support for både central server og lokalt.

Antal enheder under hjemmehjælpen er ændret.

Månedlige uddannelsesdage er ændret fra 0,25 til 0,1.

Konsulentydelser ud over Vedligehold og support ændret til 18 timer årligt.

Alarmdisplay og dørtelefon med video indgår alene som optioner.

Sammensætningen af diverse alarmgivere på institutioner og hjemmeplejen er ændret, så alarmer med samtalefunktion udgør en langt mindre andel.

Fejl i den samlede evalueringssum over 6 år er rettet.

Ny version er uploaded.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Vestjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en hostet løsning.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vedligehold og døgn support for både central server og lokalt.

Antal enheder under hjemmehjælpen er ændret.

Månedlige uddannelsesdage er ændret fra 0,25 til 0,1.

Konsulentydelser ud over Vedligehold og support ændret til 18 timer årligt.

Alarmdisplay og dørtelefon med video indgår alene som optioner.

Sammensætningen af diverse alarmgivere på institutioner og hjemmeplejen er ændret, så alarmer med samtalefunktion udgør en langt mindre andel.

Fejl i den samlede evalueringssum over 6 år er rettet.

Ny version er uploaded.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
Hasteprocedure
Begrundelse:

Udbuddet blev annulleret, fordi der ikke blev bevilget anlægsmidler til projektet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 084-189549
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Endeligt tilbud om levering af fælles infrastruktur for nødkald

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet blev annulleret, da der ikke blev bevilget anlægsmidler til projektet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018

Send til en kollega

0.154