23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 184-415550
Offentliggjort
25.09.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Markedsdialog før udbud af hjælpestoffer til renseanlæg


Aalborg Kloak A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kloak A/S
32651798
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Nann Bro Sørensen
E-mail: juraudbud@aalborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markedsdialog før udbud af hjælpestoffer til renseanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24962000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Forsyning udbyder senere på året på vegne af Aalborg Kloak A/S indkøb af hjælpestoffer til renseanlæg.

Indkøbet omfatter levering af følgende hjælpestoffer / kemikalier

— Jernklorid eller jernkloridsulfat som opløsning,

— Polyaluminium som opløsning,

— Ekstern kulstof (f.eks. sukkerbaseret melasse).

Interesserede leverandører inviteres til at deltage i markedsdialog forud for offentliggørelse af udbudsmaterialet.

Markedsdialogen vil fokusere på drøftelse af bl.a.:

— Eventuelle alternativer til de produkter, som anvendes i dag,

— Krav vedrørende renhed af produkter,

— Leveringsbetingelser,

— Prisindekser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Jernklorid eller jernkloridsulfat

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24962000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aktivt stof er FE3+

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Sammensætningen af hjælpestoffer vil blive endelig fastsat efter markedsdialogen. Beskrivelsen er derfor ikke endelig og kan være en anden ved offentliggørelse af udbudsmaterialet. Delkontrakter vil også blive genovervejet efter markedsdialog.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Polyaluminiumklorid

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24962000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aktivt stof er AI3+

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Sammensætningen af hjælpestoffer vil blive endelig fastsat efter markedsdialogen. Beskrivelsen er derfor ikke endelig og kan være en anden ved offentliggørelse af udbudsmaterialet. Delkontrakter vil også blive genovervejet efter markedsdialog.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ekstern kulstof (f.eks. sukkerbaseret melasse)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24962000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aktivt stof er COD-indhold i den eksterne kulstofkilde.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Sammensætningen af hjælpestoffer vil blive endelig fastsat efter markedsdialogen. Beskrivelsen er derfor ikke endelig og kan være en anden ved offentliggørelse af udbudsmaterialet. Delkontrakter vil også blive genovervejet efter markedsdialog.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/10/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilmelding til markedsdialog samt spørgsmål hertil skal ske via juraudbud@aalborgforsyning.dk

Tilmelding skal ske senest 5.10.2018 kl. 12:00.

Markedsdialogen vil blive afholdt i uge 41. Deltagelse forudsætter personlig deltagelse i møde på følgende adresse COWI, Visionsvej 53, 9000 Aalborg eller via skype.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

Send til en kollega

0.093