23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-452386
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel - og Indkøbsstyrelse (FMI)

Global Support Package (GSP) for ARRIEL 1D1 motorer til Forsvarets FENNEC helikoptere


Forsvarsministeriets Materiel - og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel - og Indkøbsstyrelse (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Line Westh
E-mail: liwe@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.forsvaret.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Global Support Package (GSP) for ARRIEL 1D1 motorer til Forsvarets FENNEC helikoptere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50211210
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

GSP kontrakten vedrører drift og vedligeholdelse af det danske forsvars ARRIEL 1D1 motorer til FENNEC helikopterne, herunder levering af service, reservedele og special værktøjer. Formålet med kontrakten er at sikre at motorerne til enhver tid er funktionsdygtige og at helikopterne er luftdygtige. European Aviation Safety Agency har besluttet, at for at fly kan anses for at være luftdygtige kan service og vedligehold af motorerne kun udføres af virksomheder, der er autoriseret af den nationale luftfartsmyndighed (National Aviation Safety Authority). Endvidere er det kun muligt at anvende certificerede reservedele med "Part Numbers", der fremgår af OEM's (dvs. SafranHE) IPC liste. SafranHE er den eneste leverandør certificeret til at foretage Level 4Maintenance på ARRIEL 1D1 motorer og den eneste leverandør, der producerer en række af de reservedele, der fremgår af SafranHE IPC's liste.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II.1.4) ovenfor. Derudover bemærkes, at FMI som følge af Safran's forhandlerstruktur er henvist til kun at kontrahere med Safran Helicopter Engines Germany GmbH, og at derfor kan ikke tilvejebringesen konkurrencesituation mellem Safran-selskaber. FMI har derfor iindgået kontrakt med Safran Helicopter Engines Germany GmbH vedrørende drift og vedligeholdelse af ARRIEL 1D1 motorerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten vil have en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse 3 gange med 4 år, således kontraktens samlede varighed kan blive op til 16 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har indgået en Global Support Package aftale vedrørende drift og vedligeholdelse af ARRIEL 1D1motorerne til Forsvarets FENNEC helikoptere. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Safran Helicopter Engines Germany GmbH på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at der ikke er andre selskaber inden for EU, der er certificeret til at foretage Level 4 Maintenance, som skal være en del af GSP aftalen og at FMI dermed ikke kan købe de komplette vedligeholdelsesydelser (inkl. reservedele) fra andre end Safran Helicopter Engines Germany GmbH. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 184-417189
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4600004911
Betegnelse:

Global Support Package for Safran Helicopter Engines Gas Turbine ARRIEL 1D1 engines

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Safran Helicopter Engines Germany GmbH
Borsteler Chaussee 43
Hamburg
22453
Tyskland
NUTS-kode: DE
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 96 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI har fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten blev ikke indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (2018/S 184-417189) er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2018

Send til en kollega

0.114