23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 202-460340
Offentliggjort
19.10.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Inköp Gävleborg

Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice


Inköp Gävleborg

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 199-451477)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Katrine Johansson
Telefon: +46 104713009
E-post: katrine.johansson@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice

Referensnummer: 7831
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
39530000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling 7831 ersätter föregående upphandling 7828, som blev avbruten pga. bristande konkurrens.

Inköp Gävleborg upphandlar entrémattor, med eller utan individuellt/anpassat tryck, för hyra inklusive tvätt- och utbytesservice för kommuner och dess bolag i Gävleborg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 199-451477

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.1.1
Plats där texten ska ändras: Typ av förfarande
I stället för:

Öppet förfarande

Ska det stå:

Påskyndad förfarande, motivering: kortare annonseringstid p g a att föregående upphandling avbröts

Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/10/2018
Ska det stå:
Datum: 02/11/2018
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.089