23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 202-460636
Offentliggjort
19.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Opdateringer

Annullering
(25.10.2018)

Motivering för avbrytande
Upphandlaren hade endast tillgång till "Basic konto", detta är nu ändrat.
Kort tid till sista anbudsdag gjorde att upphandlingen avbröts, men publiceras igen i en ny upphandling med reviderade handlingar.
Visma annons: https://opic.com/id/afdmxfqwki

Tankanläggning för Biogas


Biogasbolaget i Mellansverige AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Biogasbolaget i Mellansverige AB
556819-1141
Box 42
Karlskoga
691 21
Sverige
Kontaktperson: Michael Spennare
E-post: michael.spennare@karlskogaenergi.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://karlskogaenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afykyxcrwl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Karlskoga
Sverige
E-post: michael.spennare@karlskogaenergi.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://karlskogaenergi.se

I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tankanläggning för Biogas

Referensnummer: 18/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44611000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Biogasbolaget i Mellansverige AB har för avsikt att uppföra en Tankanläggning för Biogas inom Örebro kommun.

Denna förfrågan omfattar leverans av en komplett Kompressoranläggning avsedd för fordonsgastankning/Biogas inom fastigheten för befintlig bussdepå.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45300000
45330000
45350000
51810000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Biogasbolaget i Mellansverige AB har för avsikt att uppföra en Tankanläggning för Biogas inom Örebro kommun.

Denna förfrågan omfattar leverans av en komplett Kompressoranläggning avsedd för fordonsgastankning/Biogas inom fastigheten för befintlig bussdepå.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 11/10/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/11/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/03/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2018

Send til en kollega

0.11