23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492908
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

AB Transitio

Installation ERTMS+STM på Öresundståg (ET/X31K/X32K)


AB Transitio

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 211-483403)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
AB Transitio
556033-1984
Drottninggatan 92 6 tr
Stockholm
111 36
Sverige
Kontaktperson: Jörgen Öhrström
Telefon: +46 706090682
E-post: jorgen.ohrstrom@afconsult.com
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.transitio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Installation ERTMS+STM på Öresundståg (ET/X31K/X32K)

Referensnummer: ABT-18249
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Transitio, Region Skåne genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB samt DSB SOV vill genom denna upphandling (”Upphandlingen”) teckna ett leveransavtal med en leverantör för leverans och installation av ERTMS.

Beställare och upphandlade enheter är Region Skåne, org. Nr 232100-0255 genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB org. Nr 556225-2998, AB Transitio org. Nr 556033-1984, samtliga från Sverige. Beställare och upphandlande enhet är också DSB SOV, cvr. Nr 25050053, Danmark, dock endast avseende en option.

DSB SOV:s option kommer att avse leverans och installation av ERTMS-ombordsystem med tillhörande utrustning och tjänster i upp till 34 spårfordon av typen ET. DSB SOV kommer att ha rätt att överlåta rättigheterna och skyldigheterna kopplade till optionen till tredje part. Optionen kommer att beskrivas närmare i anslutning till inbjudan till anbudslämnande.

Region Skåne genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB, AB Transitio samt DSB SOV kommer alla att skriva under Leveransavtalet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 211-483403

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/11/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 22/11/2018
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

En anbudssökande får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven som avser ekonomisk och finansiell ställning enligt III.1.2, teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt III.1.3 samt erfarenhet enligt III.1.3.

En anbudssökande får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskravet som avser erfarenhet enligt III.1.3 endast om det företag vars kapacitet åberopas ska utföra de tjänster för vilka kapaciteten krävs.

Anbudssökande som åberopar andra företags kapacitet ska på Transitios begäran visa att anbudssökanden kommer att kunna förfoga över de åberopade resurserna när Leveransavtalet ska fullgöras

Anbudssökande som åberopar andra företags kapacitet ska ange detta i anbudsansökan samt ange vilket eller vilka kvalificeringskrav som företaget åberopas för.

Upphandlingen genomförs gemensamt av de upphandlande enheterna enligt vad som anges i avsnitt II.1.4 ovan. De upphandlande enheterna har kommit överens om att Transitio ansvarar för genomförandet av Upphandlingen och leder Upphandlingen.

De upphandlande enheterna har kommit överens om att Upphandlingen ska genomföras med tillämpning av svenska bestämmelser, inklusive lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). En eventuell överprövning av Upphandlingen ska handläggas av svenska förvaltningsdomstolar med tillämpning av svenska bestämmelser.

Visma annons: https://opic.com/id/afrfbxkmip

Send til en kollega

0.09