23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 217-496549
Offentliggjort
10.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sundsvalls kommun

Vindere

Scenservice

(13.02.2019)
Ljud & Ljus Control i Sundsvall AB
Svartviksvägen 20
862 33 Kvissleby

Scenservice

(13.02.2019)
Nöjespoolen i Gävle AB
Lötängsgatan 2
803 01 Gävle

Scenservice


Sundsvalls kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sundsvalls kommun
212000-2411
Norrmalmsgatan 4
Sundsvall
85185
Sverige
Telefon: +46 722003444
E-post: andreas.hammarstrom@sundsvall.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://sundsvall.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38689
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38689
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Scenservice

Referensnummer: UH-2018-502
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79953000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sundsvall kommun inbjuder till anbudsgivning rörande eventteknik och teknisk produktion. I samtliga upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79953000
31500000
32351000
45237000
71318100
92370000
92300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sundsvall kommun inbjuder till anbudsgivning rörande eventteknik och teknisk produktion. I samtliga upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att kunna lämna anbud.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 25/01/2019
Slut: 24/01/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning 1 option t.o.m: 24.1.2022.

Förlängning 2 option t.o.m: 24.1.2023

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/12/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/06/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 27/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/11/2018

Send til en kollega

0.107