23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 218-500155
Offentliggjort
13.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Service och reparation av portar, grindar och bommar


Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 203-462731)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV
556187-0410
Box 503 44
Malmö
202 13
Sverige
Kontaktperson: Kostadin Pavlov
E-post: Kostadin.pavlov@sysav.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sysav.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Service och reparation av portar, grindar och bommar

Referensnummer: 428/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50532100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Leverans av underhållstjänster avseende service och reparation av portar, grindar och bommar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 203-462731

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/11/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/11/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/11/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 27/11/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078