23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 219-501565
Offentliggjort
14.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kaffe- och vattenautomater med tillhörande Varor och Tjänster


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 208-474194)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
202100-0829
Box 2218
Stockholm
103 15
Sverige
Kontaktperson: Jeanette Bergh
E-post: jeanette.bergh@kammarkollegiet.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kammarkollegiet.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kaffe- och vattenautomater med tillhörande Varor och Tjänster

Referensnummer: 23.3.2401-18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
42968100
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av kaffe - och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Välkommen att lämna Anbud i Upphandlingen av kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster, med diarienummer 23.3.2401-18.

Det finns möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av Upphandlingen

— Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster,

— Vattenautomater med tillhörande varor och tjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 208-474194

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 02/12/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/12/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 02/06/2019
Ska det stå:
Datum: 09/06/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 03/12/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/12/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.108